poniedziałek, 26 10 2020

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

ŚWIETLICA SZKOLNA
ogłasza konkurs
WZOROWY ŚWIETLICZAK
W konkursie biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy.
Konkurs trwa od 1 września 2020 roku do 20 czerwca 2021 r.
Na dzieci, które będą stosowały się do określonych reguł czekają atrakcyjne nagrody.

  

REGULAMIN ,, WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA’’ 

Cele:

 • kształtowanie u wychowanków postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole i poza nią);
 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychicznemu dzieci;
 • budowanie właściwych relacji interpersonalnych wśród wychowanków i przeciwdziałanie agresji (wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań);
 • współpraca z rodzicami, wychowankami i pedagogiem szkolnym-rozwiązywanie trudności wychowawczych.

trudności wychowawczych. 

Ocena motywacyjna wzorowego świetliczaka:

 • ocena zachowania dzieci dokonywana jest przez wychowawców raz w miesiącu
 • skala ocen jest trzystopniowa, wyrażona kolorami:

pomarańczowy – zachowanie wzorowe

Uczeń:

 • wykonuje wszystkie prośby i polecenia nauczyciela;
 • stosuje formy grzecznościowe;
 • miły, sympatyczny, opiekuńczy, ma duże poczucie sprawiedliwości;
 • systematycznie sprząta swój warsztat pracy;
 • z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach.

zielony - zachowanie dobre

Uczeń:

 • na ogół wykonuje prośby i polecenia nauczyciela;
 • panuje nad swoimi emocjami;
 • nie zawsze potrafi opanować gniew, jednak umie dokonać samooceny swojego zachowania;
 • ma prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej;
 • sporadycznie zostawia nieporządek w miejscu pracy i zabawy, jednak zwrócenie uwagi motywuje do przywrócenia porządku;
 • na ogół nie ma problemów z aktywnością na zajęciach, ale czasami potrzebuje

zachęty podejmowania różnorodnych działań.

niebieski –zachowanie niewłaściwe

Uczeń:

 • lekceważy prośby i polecenia nauczyciela;
 • ma problem z opanowaniem emocji (nie potrafi opanować złości, gniewu);
 • jest powodem konfliktów rówieśniczych, bywa nawet agresywny;
 • duże problemy z utrzymaniem porządku w miejscu pracy; po zwróceniu uwagi nie wykonuje czynności porządkowych;
 • pomimo stosowania różnorodnych metod i form nie wykazuje chęci do uczestnictwa w zajęciach.

 

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
702
Odsłon artykułów:
285693
3---Kopia.jpg