Autobus w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
Autobus szkolny w dniu 1.09.2020 r. odjedzie rano z przystanku:
- Struża o godz. 8.30
- Struża Kolonia o godz. 8.40
W tym dniu nie ma autobusu powrotnego.