Protokół z XIII Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego na Najładniejszą Kartkę Świąteczną -,,BOŻE NARODZENIE 2021”.
 
 
Tytuł konkursu: Szkolny Konkurs Plastyczny na Najładniejszą Kartkę Świąteczną ,,Boże Narodzenie 2021”
Ranga konkursu: gminny
Rodzaj konkursu: plastyczny
Data przeprowadzenia konkursu: grudzień 2021
Organizator konkursu: Szkolne Koło Caritas, Opiekun Koła Wiesława Rzedzicka i Ks. Andrzej Winiarski
Komisja konkursowa: Opiekun Koła Wiesława Rzedzicka i Ks. Andrzej Winiarski
Uczestnicy Konkursu: ZPO Trawniki, SP w Dorohuczy, SP w Siostrzytowie, SP w Oleśnikach, ZPO Biskupice
Do konkursu wpłynęło 85 prac. Komisja postanowiła przyznać 16 nagród i 10 wyróżnień.
 
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria wiekowa: młodsza grupa przedszkolna i klasa ,,0”
 
Nagrody:
1. Martyna Zagraba ,,kl. 0” – Dorohucza
2. Antonina Maik ,,kl. 0” – ZPO Biskupice
 
Wyróżnienia:
1. Karol Dragon ,,kl. 0” – Dorohucza
2. Natalia Górna – Oleśniki
3. Zosia Ślepaczuk – Oleśniki
4. Kacper Baran ,,kl. 0” – ZPO Biskupice
 
Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
Nagrody:
1. Weronika Szabała (kl. III) – SP w Siostrzytowie
2. Natalia Wojtal (kl. III) – SP w Dorohuczy
3. Julia Wypych (kl. I) – ZPO Biskupice
4. Lena Mazur (kl. I) – ZPO Biskupice
5. Emilia Kapełuś (kl. III) – ZPO Biskupice
 
Wyróżnienia:
1. Julia Drozd (kl. III) – SP w Siostrzytowie
2. Anastazja Korbus (kl. III) – SP w Dorohuczy
3. Aleksandra Głąb (kl. II) – ZPO Biskupice
 
Kategoria wiekowa: klasy IV-V szkoły podstawowej
Nagrody:
1. Marika Branicka (kl. IV) – ZPO Trawniki
2. Zofia Stanikowska (kl. IV) – ZPO Trawniki
3. Piotr Sągała (kl. IV) – ZPO Trawniki
4. Magdalena Pasieczna (kl. IV) – ZPO Trawniki
5. Nicole Musiej (kl. IV) – SP w Oleśnikach
6. Natalia Włusek (kl. IV) – ZPO Biskupice
 
Wyróżnienia:
1. Nataniel Szemro (kl. IV) – ZPO Trawniki
 
Kategoria wiekowa: klasy VI-VIII szkoły podstawowej
Nagrody:
1. Maja Golec (kl. VIII) – SP w Siostrzytowie
2. Wioleta Rudnik (kl. VIII) – SP w Dorohuczy
3. Olga Borowiec (kl. VIII) – SP w Dorohuczy
 
Wyróżnienia:
1. Zuzanna Bednarczyk (kl. VII) – SP w Siostrzytowie
2. Kinga Kwaśnik (kl. VII) – SP w Oleśnikach
Organizatorzy:
Wiesława Rzedzicka
Ks. Andrzej Winiarski