3 lutego w Gimnazjum w Biskupicach Samorząd Uczniowski organizuje „dzień dresa”. W tym dniu WSZYSCY uczniowie gimnazjum, klas IV-VI oraz nauczyciele mają obowiązek przyjść do szkoły ubranym w dres. Dzień ten jest organizowany dla celów humorystycznych. Za brak odpowiedniego stroju przewidziane są kary.

Samorząd Uczniowski gimnazjum
wraz z opiekunem Panią Martą Skrzypczak