poniedziałek 17 styczeń 2022

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów:
Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnostawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Radzyńskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Świdnika, Włodawskiego i Zamojskiego

Uczniowie naszej szkoły zakładają  konta do elektronicznej rekrutacji samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło. Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z przewodnikami, które są umieszczone w zakładce ,,Pliki do pobrania". Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie.

LINK DO STRONY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO >>>>> tutaj

TERMINY REKRUTACJI

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
17.05.2021 08:00 21.06.2021 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
25.06.2021 08:00 14.07.2021 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
25.06.2021 08:00 14.07.2021 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

Zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego informuje, że

od 7 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku

Przyjmowane są zapisy uczniów do klasy I

na rok szkolny 2021/2022

(karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły- link poniżej.)

Do karty zapisu ucznia trzeba dołączyć:

-ksero aktu urodzenia

-zdjęcie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Trawniki

 

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020

Terminy naboru

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.06.2020 08:00 10.07.2020 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
26.06.2020 10.07.2020 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
31.07.2020 04.08.2020 15:00 Zmiana wyboru preferencji
12.08.2020 12.08.2020 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów:
Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Świdnika, Włodawskiego i Zamojskiego;

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 15 czerwca br. do 10 lipca br.

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia co do ilości oddziałów w tych szkołach!!! Im więcej oddziałów w nich wybierzecie, tym większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z nich.
Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

Podręcznik elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

Strona elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej: Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Karty zapisu do przedszkola - ogłoszenie

Od 15 lutego do 26 lutego przyjmujemy karty zapisu do Przedszkola w Biskupicach: grupy młodszej i grupy "0" na rok szkolny 2021/2022.

Grupa "0" to dzieci urodzone w 2015 roku.

Karty są do pobrania w szkole, a także na stronie internetowej szkoły (linki poniżej)

 

Terminy elektronicznej rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników (kl. VIII i kl. 3 gimnazjum), ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas. Z szczegółami elektronicznej rekrutacji uczniowie zostaną zapoznani w szkole.

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

08.04.2019 08:00

15.05.2019 14:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.06.2019

17.06.2019

Zmiana wyboru preferencji

21.06.2019

25.06.2019 14:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

04.07.2019 10:00

04.07.2019 10:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

04.07.2019 10:00

08.07.2019 14:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

12.07.2019 12:00

12.07.2019 12:00

Publikacja list przyjętych

Link do strony elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego 2021/2022 - ogłoszenie

Biskupice 16.03.2021r.

           OGŁOSZENIE !!!                 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach informuje rodziców, którzy składali karty zapisu do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022, że wszystkie dzieci zostały przyjęte.

W przypadku rezygnacji prosimy o informowanie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 81 5859003

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO*, niniejszym informuje się, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki, dalej, jako: Szkoła Podstawowa im. S. Batorego/Przedszkole Samorządowe.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Ewy Kowalskiej, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego . Przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją przez Administratora danych obowiązków nałożonych przepisami prawa, a więc w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. c, g, f RODO. Aktem prawnym mającym
w przedmiotowym postępowaniu kluczowe zastosowanie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ) Prawo oświatowe.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych w celu rekrutacji dziecka obejmuje treść powyższego formularza wniosku.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w szczególności zaś dane o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą być wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru ) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji
i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postępowania ( np. policja, prokuratura, sąd ).

Oprócz wskazanego powyżej przypadku dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Zgodnie z treścią art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatoweSzkoła Podstawowa im. S. Batorego/Przedszkole Samorządowe , publikuje listę osób przyjętych.

Lista będzie wywieszona do chwili upłynięcia terminów wskazanych w art. 158 ust. 6-8 Prawa oświatowego.

 1. Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły ( zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa oświatowego ). W przypadku nieprzyjęcia dziecka, Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), czy żądania ich sprostowania i uzupełnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO. W związku z prowadzoną rekrutacją dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w związku z czym prawo do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 21 RODO nie przysługuje. Analogicznie nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy dojdą Państwo do wniosku, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem rangi ustawowej. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego, a w konsekwencji – nieprzyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one podlegać profilowaniu.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Oświadczenie >>>>>tutaj

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że

zapisy odnośnie kontynuacji uczęszczania dzieci do przedszkola

od 01 lutego 2019

do 08 lutego 2019

dla dzieci ubiegających się o przyjecie do przedszkola, termin składania kart

od 11 lutego 2019 roku

 do 28  lutego 2019 roku

na rok szkolny 2019/2020

(karty zgłoszenia u pani intendent - Ewa Rzepczyńska).

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach >>>>>tutaj

 

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
853
Odsłon artykułów:
493574
1---Kopia.jpg