„Lekki tornister”

 Noszenie zbyt ciężkiego tornistra w młodym wieku
może być przyczyną powstania wady postawy w przyszłości.

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu „Lekki tornister” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonego przez Fundację Rosa. Celem projektu są działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród uczniów.
Na początku roku szkolnego przeprowadzono akcję „ważenia plecaków” mającą na celu ocenić ciężar tornistrów noszonych przez uczniów. Projekt przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawcy klas I-III. Do pomiaru wybrano uczniów klas I-III i IV-VI. W sumie przebadano 113 dzieci. Badanie polegało na zważeniu plecaków z pełnym wyposażeniem oraz bez wyposażenia. Skład najcięższych tornistrów był przeanalizowany przez nauczycieli. Wyodrębniono rzeczy zbędne w plecaku w dniu badania.

Całość raportu >>>>>tutaj