wtorek 19 październik 2021

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Pedagog szkolny

Warsztaty zawodoznawcze

Dnia 29 listopada 2017 roku (środa)  uczniowie klasy II oddziałów gimnazjalnych  będą uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych, które poprowadzi Pani Joanna Pawlak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Czas trwania warsztatów 7:45 - 10:10.

Miejsce: sala „I”.

9 Ogólnopolskie Dni Kariery w naszej szkole - relacja

PROTOKÓŁ  Z „9 OGÓLNOPOLSKICH  DNI  KARIERY”  POD HASŁEM „ JA NA RYNKU PRACY : MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE „ W DNIACH 16-20  PAŻDZIERNIKA 2017 R.

Dnia 16 października,  ogłoszono konkurs plastyczny  dla klasy I- VI szkoły podstawowej,  pt. „Mój wymarzony zawód”   i Konkurs Wiedzy o Zawodach  dla klasy VII szkoły podstawowej i II, III oddziału gimnazjalnego.

Dnia 17 października, przeprowadzono  konkurs wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego , w którym wzięło udział trzy klasy tj. klasa VII szkoły podstawowej i klasy II- III oddziału gimnazjalnego.

Dnia 18 października, odbyło się spotkanie z absolwentami naszej szkoły tj. Karolina Serej, Agnieszka Staszak, Dominik Szubartowski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy VII szkoły podstawowej  i klasy II- III oddziału gimnazjalnego.

Dnia 19 października,  uczniowie ze Szkolnego Koła Mediatorów spotkali się z panią trener Beatą Adamek- Stawczyk

Dnia 20 października,  zostały rozstrzygnięte  konkursy:

- dla klas I-VI szkoły podstawowej „ Mój wymarzony zawód „. W konkursie wzięło udział  36 uczniów.

 

Nagrody otrzymało 7 uczniów tj.:  Karolina Zalewska  kl.VI, Jakub  Rzeźnik kl. II, Amelia Pawlak kl.I, Diana Kapełuś kl. III, Martyna Jonik kl.I, Nikola Pietrzyk kl. II, Mikołaj Chudzik kl.II.

- dla klas VII szkoły podstawowej i klas II- III oddziału gimnazjalnego „Konkurs Wiedzy o Zawodach”.  Nagrody otrzymały: Julia Śliwińska i Agata Kociubowska. 

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód” przeznaczony jest dla uczniów klas I –VI szkoły podstawowej

   CELE KONKURSU: 

1. Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej,

    2. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.

WARUNKI KONKURSU: 

1. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój wymarzony zawód”.

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na      papierze, wydzieranka -do wyboru przez uczestnika konkursu ( proszę nie używać flamastrów, mazaków itp.).

3. Format prac plastycznych: A4.

4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię

     i nazwisko autora, klasa.

5. Prace należy składać do doradcy zawodowego lub pedagoga szkolnego do dnia 19 października (czwartek).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.10.2017 roku podczas podsumowania „ 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Karier”.

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem "Ja na rynku pracy: moje talenty i predyspozycje"

„9 OGÓLOPOLSKIE DNI KARIERY”,

POD HASŁEM: „ JA NA RYNKU PRACY: MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE”

W DNIACH 16 - 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 L.p

DZIEŃ

DZIAŁANIE

SALA

1

PONIEDZIAŁEK

Ogłoszenie konkursów: plastycznego „Mój wymarzony zawód” dla klas I-VI szkoły podstawowej  i konkursu wiedzy dla klasy VII szkoły podstawowej i II , III oddziału gimnazjalnego

2

WTOREK

Przeprowadzenie konkursu wiedzy

z zakresu doradztwa zawodowego

(klasa VII szkoły podstawowej i klasy II-III oddziału gimnazjalnego)

7:45-8:30

3

ŚRODA

Spotkanie z absolwentami

(klasa VII szkoły podstawowej i klasy II-III oddziału gimnazjalnego)

7:45 – 8:30

"K" 

4

CZWARTEK

Spotkanie uczniów ze Szkolnego Koła Mediatora z panią trener Beatą Adamek-Stawczyk – warsztaty

7:45-10:10

"K" 

5

PIĄTEK

Rozstrzygniecie konkursów i wręczenie nagród.

6

W ciągu Tygodnia Kariery odbędą się:

 Projekcje filmów o zawodach w klasach: VII szkoły podstawowej i II-III oddziału gimnazjalnego na godzinach wychowawczych wg planu zajęć

- Indywidualne porady i konsultacje ze szkolnym doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym

Osoby odpowiedzialne:

                                                                                   Anna Hanc

                                                                            Agnieszka Choma

                                                                     Anna Niewęgłowska-Maik

 

Konkurs Wiedzy o Zawodach

Konkurs Wiedzy o Zawodach

przeznaczony jest dla uczniów z klasy VII szkoły podstawowej

 i klas II-III oddziału gimnazjalnego.

 CELE KONKURSU:

1.                 Pogłębianie wiedzy na temat znanych zawodów.

2.                Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na współczesnym rynku pracy.

3.                 Rozwijanie umiejętności planowania własnej karieryedukacyjno-zawodowej.

WARUNKI KONKURSU:

We wtorek o godzinie 7:45 uczniowie ww. klas napiszą test wiedzy

z zakresu doradztwa zawodowego.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20.10.2017 roku podczas podsumowania „ 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Karier”.

 

Szkolny Klub Mediatora

 1. Klub Mediatora na terenie ZPO Biskupice rozpoczyna swoją działalność w roku szkolnym 2016/17. Aktywność mediacyjną poprzedza szkolenie młodzieży - członków klubu prowadzone przez wykwalifikowanego mediatora.
 2. Mediatorem szkolnym może zostać osoba:
 • Pozytywnie opiniowana przez wychowawcę klasy.
 • Wyrażająca chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.
 • Przeszkolona w zakresie tematyki mediacji.
 1. Przewodniczącym zespołu mediatorów szkolnych jest koordynator, którym w ZPO Biskupice został pedagog szkolny.

Regulamin szkolnego Klubu Mediatora >>>>>tutaj

Wniosek do mediacji szkolnej >>>>>tutaj

 

Konsultacje psychologiczno - pedagogiczne

19 października 2017 roku (czwartek) w godzinach 10:15 – 12:15, w gabinecie lekarskim czynny będzie punkt konsultacyjny. Bezpłatnych porad i konsultacji będą udzielali pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Psycholog: pani Beata Adamek-Stawczyk

Pedagog: pani Renata Prystupa

Zapraszamy zainteresowanych rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Zasady/procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych

Zasady/procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych opracowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli

w ZPO im. Stefana Batorego w Biskupicach.

 

Powiedz to słowami, nie pięściami!

BISKUPICE 2016/2017

Tam, gdzie żyją ludzie, tam muszą występować konflikty. Niemożliwe jest funkcjonowanie grupy społecznej bez konfliktów. A w szkole, gdzie jednocześnie przebywa tyle dzieci i dorosłych, konflikty pojawiają się bardzo często. Przede wszystkim dlatego, że każdy jest inny, każdy broni swoich racji, przekonań. W tej sytuacji jedną z najważniejszych kompetencji nauczyciela staje się umiejętność rozwiązywania konfliktów – nie unikania, ale właśnie umiejętność ROZWIĄZYWANIA.

O konflikcie mówimy wtedy, kiedy dwie lub więcej osób ( bądź też dwie lub więcej grup) spostrzegają, że nie mogą zaspokoić swoich potrzeb bez zmiany zachowania innych, z którymi pozostają w jakiejś zależności.

Konflikty to naturalne zjawisko w życiu szkolnym i warto je traktować jako źródło informacji o problemach. Szkoła jest miejscem gdzie młodzi ludzie mogą uczyć się konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Postrzeganie konfliktów, jako sytuacji motywujących do zmian  sprzyja konstruktywnemu ich rozwiązywaniu.

Czytaj więcej: Zasady/procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych

Tydzień Inicjatyw Profilaktycznych

W dniach 08-12 maja 2017 roku uczniowie ZPO w Biskupicach będą uczestniczyli

w „TYGODNIU INICJATYW PROFILAKTYCZNYCH”.

Uczniowie w swoich klasach podejmą się realizacji jednego działania z zakresu profilaktyki, które później opublikują na stronie internetowej szkoły. Najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu.

Ważne: w ocenie będzie brane pod uwagę: duży udział uczniów, pomysłowość, nowatorstwo

w realizacji działania.

 

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

„8 Ogólnopolski Tydzień Kariery” już za nami. W tym roku myślą przewodnią było hasło: „Bądź autorem swojej kariery”. Uczniowie gimnazjum w dniach 17-21 października uczestniczyli w różnych formach doradczo-zawodowych.
W poniedziałek - odbyła się projekcja filmów o zawodach.
We wtorek – został przeprowadzony „Gimnazjalny konkurs przedsiębiorczości”, a laureatami zostali:
I miejsce: Karolina Wilk
I miejsce: Mateusz Kowalczyk
II miejsce: Łukasz Grądkowski
We środę – na lekcjach języka polskiego uczniowie pisali wypracowanie na temat „Zawodu przyszłości”. W konkursie literackim zwyciężyli:
I miejsce: Michał Łukasik
II miejsce: Krystian Kowalczyk
III miejsce: Aleksandra Pomorska
III miejsce: Mateusz Kowalczyk
W czwartek – gościliśmy absolwentów naszej szkoły. Spotkaniu towarzyszyła doskonała atmosfera. Widać było wielkie zainteresowanie młodzieży, którzy kierowali swoje pytania do zaproszonych gości. Z pewnością dla wielu przykład dróg życiowych absolwentów może być natchnieniem do planowania swojego rozwoju i dowodem na to, że nawet wydawałoby się skrajnie odważne pomysły na siebie, przy zaangażowaniu, pasji i determinacji mogą się zrealizować. To przesłanie to zachęta do szukania własnych pasji, rozwijania ich, nie ulegania modom, wykorzystywania „na maksa” czasu spędzonego teraz w szkole, czy później w szkole średniej.
Wszystkim absolwentom serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy dalszych sukcesów.
Po spotkaniu uczniowie klasy III gimnazjum układali "Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych". Jest to gra multimedialna, która ma na celu wspomaganie procesu auto-rozpoznawania i określania predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych, celów życiowych i zawodowych. Ponadto gimnazjaliści rozwiązywali Test predyspozycji zawodowych.
Na zakończenie „Tygodnia Kariery” - w piątek odbyły się Warsztaty zawodoznawcze przeprowadzone przez panią Joannę Pawlak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.
W piątek odbyło się również rozstrzygnięcie konkursów oraz oficjalne wręczenie nagród i dyplomów przez panią Dyrektor – Teresę Kuśmierzak.


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Podkategorie

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
815
Odsłon artykułów:
452726
1---Kopia.jpg