Jak co roku w marcu, w naszej szkole obchodziliśmy. „Tydzień Inicjatyw Profilaktycznych” dla całej społeczności szkolnej. Do realizacji włączył się Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem - Panią Moniką Wilk. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali prezentacje multimedialne poświęcone: profilaktyce uzależnień, zdrowemu odżywianiu, zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Wiele uwagi poświecono na szkodliwość spożywania alkoholu, palenia papierosów, czy zażywania narkotyków, dopalaczy, i innych substancji psychoaktywnych ale także zażywania tzw. „energetyków”. Uczniowie prezentowali swoje prace na godzinach wychowawczych w klasach I-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Szczególne podziękowania należą się: Annie Jakubczak i Zuzannie Tchurzewskiej, uczennicom klasy VI szkoły podstawowej oraz Łukaszowi Grądkowskiemu i Michałowi Łukasikowi, uczniom klasy III gimnazjum.

Następnie ogłoszono i przeprowadzono następujące konkursy:

 

STOP WULGARYZMOM” - był to konkurs polegający na wykonaniu koszulki zawierającej hasła, wiersze, rymowanki, obrazki promujące piękno języka ojczystego a negujące wulgarne słownictwo. Ocenie podlegała staranność i pomysłowość wykonania, atrakcyjność pracy jak również walory edukacyjne załączonego hasła sprzeciwiającego się wulgarnemu słownictwu, itp.

NAGRODY otrzymali następujący uczniowie:

 • Gabriela Bednarczyk - klasa „I”
 • Martyna Fidecka klasa - „II”
 • Maja Lichowska – klasa „III”
 • Julia Parada – klasa „III”
 • Nikola Pietrzyk – klasa „III”
 • Diana Kapełuś – klasa „IV”
 • Karolina Zalewska – klasa „VII”

WYRÓŻNIENIA otrzymali następujący uczniowie:

 • Martyna Nowak – grupa „O”
 • Nikola Wójcik – klasa „I”
 • Martyna Jonik – klasa „II”
 • Wiktoria Kasperek – klasa „III”
 • Maja Pasternak – klasa „IV”
 • Nicolle Dzwonkowska – klasa „VII”

STOP HEJTOWI” - konkurs polegał na wykonaniu plakatu promującego hasło konkursowe. Ocenie podlegała pomysłowość przedstawienia tematu, walory artystyczne oraz jakość wykonania pracy.

NAGRODY otrzymali następujący uczniowie:

 • Lena Wójcik – klasa „I”
 • Weronika Lenart – klasa „VII”
 • Karolina Zalewska – klasa „VII”

WYRÓŻNIENIA otrzymali następujący uczniowie:

 • Amelia Pawlak – klasa „II”
 • Diana Kapełuś – klasa „IV”
 • Mikołaj Pasternak – klasa „IV”
 • Maja Pasternak – klasa „IV”
 • Olga Grądkowska – klasa „VI”
 • Julia Pasternak – klasa „VI”
 • Marika Lichowska – klasa „VII”

Kampania Ogólnopolska „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” – co roku czynnie nasza szkoła bierze udział w realizacji tej kampanii. Wychowawcy w klasach wraz z uczniami na godzinach wychowawczych realizowali zagadnienia zaplanowane na rok 2019. Uczniowie podczas apelu otrzymali dyplomy za aktywny udział w kampanii. Ogłoszono również konkurs literacko-plastyczny pt. „Ja za dwadzieścia lat”.

Ponadto uczennice z klasy IV pod okiem nauczyciela- Pani Ewy Konrad, przygotowali piosenki o tematyce profilaktycznej, które zostały zaprezentowane na apelu podsumowującym „Tydzień Inicjatyw Profilaktycznych”.

Dzięki współpracy z wychowawcą świetlicy, Panią Anną Pawłowską udało się zorganizować spotkanie pt. „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”. Jest o kampania społeczna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, której celem jest promocja bezpieczeństwa najmłodszych w sieci, oraz profilaktyka poprzez edukację najmłodszych, którzy coraz częściej bez ograniczeń korzystają z dostępnych technologii i urządzeń. Dlatego ważnym elementem kampanii jest także zwrócenie uwagi rodziców oraz nauczycieli na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie. Kampania ma za zadanie przybliżyć dzieciom sposoby bezpiecznego poruszania się w świecie Internetu, bez narażania siebie i rodziców na przykre konsekwencje. Należy pamiętać, ze Internet to przede wszystkim źródło zabawy, wiedzy i komunikacji, ale może nieść ze sobą wiele zagrożeń. Szczególnie dotyczy to najmłodszych użytkowników, którzy często nie zdają sobie z nich sprawy i swobodnie ściągają gry, wysyłają drogie smsy lub mają dostęp do treści pornograficznych oraz treści nieodpowiednich dla ich wieku. Dzieci powinny znać zasady i wiedzieć, jak być bezpiecznym!

Miss i Mister Uprzejmości” - był to konkurs propagujący zasady kulturalnego zachowania się w sytuacjach dnia codziennego oraz rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Kryteria wyboru były następujące:

- brak uwag dotyczących zachowaniami

- takt i życzliwość w kontaktach z innymi

- stosowanie zwrotów grzecznościowych

- dbałość o kulturę języka

- niesieni pomocy innym

- dbałość o wygląd zewnętrzny.

OTO WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH:

KLASA

MISS UPRZEJMOŚCI

MISTER UPRZEJMOŚCI

„I

Lena Wójcik

Marceli Lenart

„II'

Zuzanna Gawron

Filip Masolak

„III”

Nikola Pietrzyk

Nikola Pietrzyk

„IV”

Natalia Pogrebniak

Mikołaj Pasternak

„V”

Marta Winniczuk

Paweł Kot

„VI”

Anna Baj

Bartłomiej Daniel

„VII”

Anna Lechman

Dominik Onuszkiewicz

„VIII”

Martyna Ciempiel

Maksymilian Szemro

„III” GIMNAZJUM

Malwina Chlebowska

Patryk Ciosek

 • Rozstrzygnięto i wręczono nagrody za konkurs wiedzy pt. „Bezpieczny Internet”, który przeprowadził nauczyciel informatyki, Pan Piotr Nabit. Wyniki zostały wcześniej ogłoszone na stronie szkoły.
 • Ponadto została przygotowana tablica zawierająca informacje z numerami alarmowymi dla dzieci i młodzieży oraz z ulotkami w ramach kampanii ZTU 2019.

„Tydzień Inicjatyw Profilaktycznych” zakończył się apelem podsumowującym wszystkie przeprowadzone działania.


Wszyscy uczniowie, którzy zostali nagrodzeni czy wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Trawnikach. Dziękujemy za wsparcie naszych działań.