HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK

08:35 - 11:25

WTOREK

08:35 - 12:15

ŚRODA

09:15 - 12:15

CZWARTEK

10:55 - 11:25

12:20 - 13:00

PIĄTEK

08:35 - 10:25

KONSULTACJE

Z RODZICAMI

CZWARTEK: 10:20 - 10:50