Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ogłasza

X Edycję Gminnego Konkursu Plastycznego

na Najładniejszą Kartkę Świąteczną -,,BOŻE NARODZENIE 2017”.

Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół

na terenie Gminy Trawniki.

Cele konkursu:

-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów;

-rozwijanie wrażliwości estetycznej;

-stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

-kultywowanie tradycji chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną

(oprócz plasteliny i gotowych elementów) kartki zawierającej motyw bożonarodzeniowy.

 

Wysoko punktowane będą motywy zawierające szopkę wraz z Rodziną Świętą.

Dopuszczalny format kartki: 10,5cm/14,5cm.

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną kartkę.

Kategorie wiekowe:

I kategoria : młodsza grupa przedszkolna i klasa ,,0”

II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej

III kategoria: klasy IV-V szkoły podstawowej

IV kategoria: klasy VI-VII szkoły podstawowej

V kategoria: klasy II-III gimnazjum

Każda praca powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę zawierającą:

  • imię i nazwisko autora z podaniem klasy

  • imię i nazwisko opiekuna

  • adres przedszkola, szkoły, telefon kontaktowy.

Kryteria oceny prac:

  • zgodność z tematem

  • pomysłowość i oryginalność formy

  • estetyka wykonania

  • ocena w poszczególnych kategoriach wiekowych

  • samodzielność pracy.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Prace należy składać w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach do 15 grudnia 2017 roku.

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 20 grudnia 2017 roku, a o jego wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac i wykorzystania w kolejnych latach przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej jako karty świątecznej, na której zostaną umieszczone życzenia i wysłane do sponsorów.

Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

Organizator:

Wiesława Rzedzicka – Opiekun Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach oraz Ks. Andrzej Winiarski.