Grafika wektorowa Święta rodzina, obrazy wektorowe, Święta rodzina  ilustracje i kliparty
Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ogłasza
XIII Edycję Gminnego Konkursu Plastycznego na Najładniejszą Kartkę Świąteczną -,,BOŻE NARODZENIE 2021”
                                                                                                                          
 
Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trawniki.
 
Cele konkursu:
-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów;
-rozwijanie wrażliwości estetycznej;
-stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
-kultywowanie tradycji chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.
Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną (oprócz plasteliny i gotowych elementów) kartki zawierającej motyw bożonarodzeniowy. 
Wysoko punktowane będą motywy zawierające szopkę wraz z Rodziną Świętą.
Dopuszczalny format kartki: 10,5cm/14,5cm.
Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną kartkę.
Kategorie wiekowe:
I kategoria : młodsza grupa przedszkolna i klasa ,,0”
II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej
III kategoria: klasy IV-V szkoły podstawowej
IV kategoria: klasy VI-VII szkoły podstawowej
Każda praca powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko autora z podaniem klasy
– imię i nazwisko opiekuna
– adres przedszkola, szkoły, telefon kontaktowy.
Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem
– pomysłowość i oryginalność formy
– estetyka wykonania
– ocena w poszczególnych kategoriach wiekowych
– SAMODZIELNOŚĆ PRACY.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Prace należy składać w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach do 16 grudnia 2021 roku.
Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 21 grudnia 2021 roku, a o jego wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie.
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac i  wykorzystania w kolejnych latach przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej jako karty świątecznej, na której zostaną umieszczone życzenia i wysłane do sponsorów.
Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
Organizator:       Wiesława Rzedzicka – Opiekun Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach
oraz Ks. Andrzej Winiarski.