Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Dotyczy planu zajęć w czasie trwania nauczania zdalnego:
Klasy I-III - nauczyciele - wychowawcy indywidualnie monitorują ilość zadawanych prac i zajęć oraz ilość i jakość kontaktów z uczniami i rodzicami. Jeżeli będzie możliwość prowadzenia zajęć online nauczyciele będą informować w jakich godzinach będą prowadzone w/w zajęcia.
Klasy IV-VIII - zajęcia według ustalonego planu zajęć.
Godziny umieszczone na planie nie zawsze będą oznaczać pracę online na żywo. W tych ustalonych godzinach uczniowie mają pracować na materiałach otrzymanych od nauczycieli.
Formy i metody oraz sposoby komunikacji będą ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W miarę możliwości niektóre prace będą oceniane.
Szanowni Rodzice prosimy o wyrozumiałość i współpracę. Uczniów prosimy o systematyczną pracą oraz w razie problemów o kontaktowanie się z wychowawcami.