środa 25 maj 2022

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 4-8.

 

Konkurs przewidziany jest dla dwóch kategorii: uczniów klas 4-5 i 6-8. Aby wziąć w nim udział trzeba zgłosić chęć uczestnictwa do 14 stycznia do mnie nauczyciela języka angielskiego Jagody Mazurek. Następnie zapoznać się z wybraną dla danej kategorii lekturą. Lektury nie są długie. Można je czytać i odsłuchiwać jednocześnie.

Lektura dla klas 4-5 to opowiadanie pt. "Police TV" (czas trwania 18 minut) dostępne pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=vmTej_OWsF8

Lektura dla klas 6-8 to opowiadanie pt. "Mr Harris and the Night Train" (czas trwania 14 minut) dostępne pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=YG7uXUwUl-c

Na zapoznanie się z lekturami jest czas do 24 stycznia 2022 r. W tygodniu między 24 a 28 stycznia odbędzie się test w języku angielskim sprawdzający zrozumienie wybranych lektur. Będą to pytania testowe z odpowiedziami A, B, C.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4 – 8

 

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4 – 8 jest nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Biskupicach – Jagoda Mazurek.

 1. Termin Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu stycznia - między 24 a 28 stycznia 2022 r., ogłoszenie wyników do 31 stycznia 2022 r.

 1. Cele Konkursu

Głównym celem Konkursu jest:

 1. a) promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych,
 2. b) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 3. c) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia rozumienia przeczytanych lektur w języku angielskim,
 4. d) rozwijanie uzdolnień uczniów,
 5. e) podniesienie samooceny uczniów.
 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 2. a) W konkursie uczestniczyć może każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Biskupicach z klas 4-8. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie, zgłaszają swoje uczestnictwo do nauczyciela języka angielskiego do 14 stycznia 2022 r.
 3. b) Liczba uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe: klasy 4-5 oraz klasy 6-8.
 4. c) Wyniki konkursu oraz wszelkie inne informacje dotyczące konkursu będą podane na stronie internetowej szkoły.
 1. Forma Konkursu i zakres obowiązującego materiału
 2. a) Konkurs posiada formę zadań zamkniętych i testowych sprawdzających stopień opanowania przeczytanych/odsłuchanych lektur w języku angielskim (test w języku angielskim).
 3. b) Lektura dla klas 4-5 to „Police TV” (poziom 0) dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=vmTej_OWsF8

Lektura dla klas 6-8 to “Mr Harris and the Night Train” (poziom 0) autorstwa Jennifer Bassett dostępna pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=YG7uXUwUl-c

 1. Przebieg Konkursu.
 2. a) konkurs składa się z jednego etapu.
 3. b) rozwiązywanie arkusza konkursowego trwa maksymalnie 45 minut.
 4. c)  w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, następuje dogrywka.
 1. Nagrody

Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy dyplomy.

 1. Postanowienia końcowe
 2. a) Regulamin Konkursu dostępny jest w Szkole Podstawowej w Biskupicach u nauczyciela języka angielskiego – Jagody Mazurek, na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce Ogłoszenia.
 3. b) Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 4. c) Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
 5. d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Organizator Konkursu.
 6. e) Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce Ogłoszenia.

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
641973
1---Kopia.jpg