środa, 27 01 2021

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Konkursy

Protokół ze szkolnego konkursu z j. niemieckiego na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową „ Die schönste Weihnachtskarte”

Wśród wielu konkursów świątecznych, w grudniu 2020 r. odbył się również konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową wraz z życzeniami w języku niemieckim.

Konkurs skierowany był do uczniów klasy 7 SP.

Miło mi ogłosić, że zwycięzcą konkursu został Rafał Żuk.

                              Serdeczne gratulacje!!!

 Pozostałym uczestnikom dziękuję za pomysłowość oraz chęć udziału w konkursie. Wszystkich czekają miłe nagrody:)

Organizator: Anna Pawlak

 

Konkurs Plastyczny PT. „JESIENNY KAPELUSZ” - wystawa zdjęć

Jak co roku o tej porze, w naszej szkole został ogłoszony Jesienny Konkurs   Plastyczny. Tym razem  należało wykonać wspólnie z rodziną "JESIENNY KAPELUSZ". Prezentacja prac miała odbyć się w placówce,w związku z zaistniałą sytuacją musieliśmy przenieść ją do sieci. 

Wyniki konkursu ogłosimy 17 listopada.

PROTOKÓŁ Z KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „JESIENNY KAPELUSZ”

Konkurs plastyczny pt. „Jesienny kapelusz” skierowany był do grup przedszkolnych i uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach. Łącznie w konkursie wzięło udział 21 uczniów. Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia wszystkim uczestnikom konkursu.

Nagrody otrzymują:

 1. Weronika Onuszkiewicz- gr. 3-4l
 2. Zofia Czubaj- gr. 3-4l
 3. Antoni Baltyn- gr. 5-6l
 4. Gabriel Grodzicki- gr.5-6l
 5. Alicja Hanc- kl. I
 6. Pola Lewandowska- kl.II
 7. Kacper Wiciński- kl. II
 8. Maja Pomorska- kl. II
 9. Alan Marzęda- kl. II
 10. Amelia Pawlak- kl. IV
 11. Nikola Pietrzyk- kl. IV

Wyróżnienia otrzymują:

 1. Julia Grodzicka- gr.3-4l
 2. Zuzanna Bareja- gr.5-6l
 3. Kacper Michałowski- gr.5-6l
 4. Lena Mazur- gr. 5-6l
 5. Amelia Szymonik- gr. 5-6l
 6. Bartosz Zagórski- gr. 5-6l
 7. Tymon Tyszer- kl. I
 8. Aleksandra Pastwa- kl. II
 9. Adrian Pietrzyk- kl. II
 10. Zuzanna Mysłowska- kl. II

Uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy po powrocie do szkoły.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, ich Rodzicom, Opiekunom za udział w tej edycji konkursu.

Organizatorzy:

Dorota Serej

Wioletta Siodłowska

Anna Popielecka

Anna Hanc

 

UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE Konkursu plastycznego "JESIENNY KAPELUSZ"

UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE Konkursu plastycznego "JESIENNY KAPELUSZ"

W związku z przejściem klas I-III na naukę zdalną konkurs odbędzie się on-line. Na kapeluszu należy umieścić tabliczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, oraz klasę lub grupę do której uczęszcza. Następnie zrobić zdjęcie i przesłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin wysyłania prac upływa 9 listopada 2020 r.

 

Konkurs Plastyczny PT. „JESIENNY KAPELUSZ”

REGULAMIN

 

Organizatorzy: Wioletta Siodłowska, Dorota Serej, Anna Hanc,     Anna Popielecka

 Miejsce: Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

 

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i artystycznych dzieci,

- poznanie oraz popularyzacja bogactwa i różnorodności środowiska naturalnego,

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej

- kształcenie sprawności manualnych rąk podczas wykonywania pracy plastyczno – technicznej,

- prezentacja twórczości dziecięcej przed szerszą publicznością,

- integrowanie środowiska rodzinnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych i uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno- technicznej (kapelusza) z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych (np. owoców drzew, liści, itp.)
 3. Wymiar pracy dowolny.
 4. Prace należy wykonać w domu. Dopuszcza się wykonanie pracy wspólnie z rodzicami.
 5. Każdy autor może zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz nazwą grupy/ klasy.
 7. Oceny prac, w trzech kategoriach: I- przedszkolne, II- klasy I-III, III- klasy IV-VIII dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
 8. Jury oceni pracę biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, różnorodność wykorzystanych darów jesieni, estetyka i pomysłowość wykonania pracy.
 9. W każdej kategorii przewiduje się nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
 10. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
 11. Wystawa wszystkich prac zostanie zorganizowana w placówce.
 12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada 2020 roku podczas Święta Szkoły.
 13. Ostateczny termin składania prac organizatorom konkursu upływa 9 listopada 2020 roku.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XI MIĘDZYSZKOLEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „IDIOM”

Uczniowie szkół Gmin Trawniki i Fajsławic wzięli udział w konkursie organizowanym w Zespole Placówek Oświatowych im. S. Batorego w Biskupicach w maju 2020 r. na plakat lub rebus do wybranego idiomu w języku angielskim. Poniżej prezentujemy nadesłane prace oraz ogłaszamy wyniki konkursu.

Za radością informujemy, że każdy z uczestników konkursu swoją postawą , zaangażowaniem w naukę języka angielskiego oraz plastyczną kreatywnością przyczynia się do podniesienia poziomu nauki języka angielskiego. Jesteśmy pewni, że Wasze umiejętności posługiwania się słownikami, zasobami Internetu w celu przyswajania języka obcego są stale rozwijane.

W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, tym bardziej doceniamy Wasz trud i zaangażowanie w inicjatywę naszego konkursu oraz dziękujemy za nadesłanie tak wielu prac. Wasze prace plastyczne są przemyślane, oryginalne, kreatywne oraz estetyczne.

Jednocześnie informujemy, że KAŻDY UCZESTNIK konkursu zostaje nagrodzony upominkiem oraz dyplomem za udział w konkursie. Dyplomy oraz nagrody zostaną dostarczone do Waszych szkół, następnie trafią do Was!

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Teresa Pasieczna
 2. Marta Skrzypczak
 3. Monika Wilk

wyłoniła prace, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem artystycznym oraz językowym, przez co zasługują na wyróżnienie.

UCZESTNICY NAGRODZENI:

KATEGOIA KLAS IV-VI:

 1. Adriana Łopaciuk/Łucja Chwil
 2. Julia Rudnik
 3. Nikodem Maik

KATEGORIA KLAS VII-VIII:

 1. Bartłomiej Daniel/Ilona Błaszczak
 2. Martyna Dudek
 3. Victoria Wolińska

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XI MIĘDZYSZKOLEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „IDIOM”

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „IDIOM”

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

„IDIOM”

 

 

Co znaczy idiom? Tutaj znajdziesz definicję słowa idiom.

 1. zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język

Źródło pl.wiktionary.org

 1. Zgodnie ze słownikiem PWN:

IDIOM - wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi.

 1. According to Cambridge Dictionary:

IDIOM - a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own:

To "have bitten off more than you can chew" is an idiom that means you have tried to do something which is too difficult for you.

CELE KONKURSU:

 • wzbogacenie oraz upowszechnianie wiedzy na temat słownictwa związanego z idiomami w języku angielskim;
 • popularyzowanie umiejętności pracy ze słownikiem;
 • doskonalenie umiejętności prezentacji wybranych treści leksykalnych przy pomocy technik plastycznych;
 • kształtowanie kreatywności i twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • inspirowanie uczniów do samodzielnej pracy;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z możliwości Internetu oraz technologii komunikacyjnych;
 • promowanie współzawodnictwa

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów szkół podstawowych Gminy Trawniki oraz Gmin ościennych.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody przez uczestnika na umieszczenie imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej szkoły organizatora konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac w „Galerii Językowej” na stronie internetowej szkoły.
 4. Uczestnik konkursu/rodzic, prawny opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 5. Uczestnicy przygotowują indywidualnie 1 pracę plastyczną – plakat lub rebus (w zależności od kategorii wiekowej), w dowolnej technice plastycznej, format pracy – A4 lub A3.
 6. Prace zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach, w dwu kategoriach wiekowych:
 7. a) klasy IV-VI
 8. b)   klasy VII-VIII.
 9. Jury oceni prace biorąc pod uwagę trafność przedstawienia dosłownego idiomu, oryginalność, kreatywność, pomysłowość oraz estetykę prac.
 10. Kwestie sporne rozstrzygnie organizator konkursu.
 11. Prace muszą być opisane ( imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela języka angielskiego, klasa, szkoła).
 12. Prace należy przesłać do:

Monika Wilk - nauczyciela języka angielskiego w Biskupicach w formie elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin nadesłania prac 30.04.2020r.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, zwycięzcy konkursu otrzymają również nagrody rzeczowe.
 2. Wyniki oraz termin rozdania nagród i dyplomów przesłane będą do nauczycieli języka angielskiego z poszczególnych placówek oświatowych drogą elektroniczną do dnia 8.05.2020r.
 3. Prace utworzą: „Galerię Językową” prezentowaną na stronie internetowej organizatora konkursu zpobiskupice.c0.pl

Zadania konkursowe Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „IDIOM”

Wyniki międzyszkolnego konkursu QUIZ WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Wyniki międzyszkolnego konkursu

QUIZ WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

w ramach projektu edukacyjnego

„Czas na przedmioty humanistyczne” w ZPO Biskupice

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej w Biskupicach, Trawnikach i Oleśnikach. Łącznie w konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Miło mi ogłosić następujące wyniki:

Czytaj więcej: Wyniki międzyszkolnego konkursu QUIZ WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Konkurs frazeologiczny

I. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań językiem polskim,
 • doskonalenie sprawności językowej.
 • propagowanie wśród uczniów znajomości frazeologizmów,
 • pogłębianie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów,

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 oraz 7-8.
 2. Termin konkursu: 21.04.2020 r.(wtorek),godz.9.00-15.00
 3. Konkurs ma charakter pisemny.
 4. Poprawne odpowiedzi proszę wysłać na emaila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody .
 6. Zakres materiału:

Konkurs obejmuje następujące umiejętności i wiedzę:

 • znajomość, rozumienie i poprawne posługiwanie się frazeologizmami,
 • rozpoznawanie źródeł frazeologizmów (np. Biblia, mitologia, literatura, język potoczny),
 • dostrzeganie i poprawianie błędów frazeologicznych.

Karty zadań >>>>> tutaj

 

Podsumowanie Projektu edukacyjnego „Czas na przedmioty humanistyczne”.

Wyniki :

Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas IV-VI

1.Nikodem Maik kl IV 1 miejsce

2.Nikola Pietrzyk kl IV 1 miejsce

Recenzja książki

1.Anna Jakubczak kl VII 1 miejsce

2.Bartłomiej Daniel kl VII 2 miejsce

3.Julia Pasternak kl VII 3 miejsce

Czytaj więcej: Podsumowanie Projektu edukacyjnego „Czas na przedmioty humanistyczne”.

Wyniki quizu o Konstytucji 3 Maja

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom Quizu, który przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI. Brali w nim udział uczniowie ze starszych klas i oni dostaną drobne upominki.

Zwycięzcami konkursu są:

 1. Zofia Lewandowska kl 5
 2. Marta Winniczuk kl 6

Pozostali uczniowie otrzymają nagrody pocieszenia na apelu po naszym powrocie do szkoły.

Organizatorzy:

Marta Skrzypczak

                         Piotr Nabit

Konkurs Plastyczny na Najładniejszą Kartkę Świąteczną -,,Wielkanoc 2020”

Z okazji zbliżających się ŚWIĄT WIELKANOCNYCH Opiekun Szkolnego Koła Caritas- Wiesława Rzedzicka i Ks. Andrzej Winiarski ogłaszają

Konkurs Plastyczny

na Najładniejszą Kartkę Świąteczną -,,Wielkanoc 2020”.

Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży naszego ZPO Biskupice.

Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej;

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

- kultywowanie tradycji chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną

kartki zawierającej motyw Zmartwychwstałego Jezusa.

Dopuszczalny format kartki: 10,5cm/14,5cm.

Kategorie wiekowe:

 • I kategoria : młodsza grupa przedszkolna i klasa ,,0”
 • II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej
 • III kategoria: klasy IV-V szkoły podstawowej
 • IV kategoria: klasy VI-VIII szkoły podstawowej

Każda praca powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko autora z podaniem klasy

 Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem
 • pomysłowość i oryginalność formy
 • estetyka wykonania
 • ocena w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • samodzielność pracy.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Prace należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 9 kwietnia 2020 roku.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2020r.

Dyplomy uczniowie otrzymają po powrocie do szkoły

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie on-line na stronie Zespołu.

 

XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Ratajczaka i Juliana Tuwima - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim

Poezji Józefa Ratajczaka i Juliana Tuwima.

Konkurs odbędzie się 24 marca 2020 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego

w Biskupicach (rozpoczęcie o godzinie 9.00)

Zasady konkursu recytatorskiego:
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację jednego dowolnie wybranego utworu Józefa Ratajczaka lub Juliana Tuwima .
Wykonawcy mogą wystąpić w następujących kategoriach wiekowych:
Dzieci 3-4-letnie -1 uczestnik
Klasa 0 5-6 latki - 2 uczestników
Klasa I, II, III - 3 uczestników
Klasa IV, V, VI - 1 uczestnik

Klasa VII, VIII – 1 uczestnik
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 18 marca 2020 roku.

Czytaj więcej: XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Ratajczaka i Juliana Tuwima - zaproszenie

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
715
Odsłon artykułów:
304457
3---Kopia.jpg