środa, 21 08 2019

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Konkursy

Wyniki VIII Międzygminnego Konkursu Matematycznego "Kangurek 2019"

VIII Międzygminny Konkurs Matematyczny „Kangurek 2019” dla dzieci 5,6-letnich został zorganizowany 20 maja 2019 roku przez Przedszkole Samorządowe w Biskupicach. Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli z Gminy Trawniki, Milejów, Fajsławice, Mełgiew. Do konkursu zgłoszono 23 uczestników z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Trawnik, Dorohuczy, Oleśnik, Biskupic, Fajsławic, Milejowa, Białki oraz Łańcuchowa. Zadania konkursowe sprawdziła i oceniła komisja powołana przez organizatora konkursu.

Czytaj więcej: Wyniki VIII Międzygminnego Konkursu Matematycznego "Kangurek 2019"

Wyniki konkursu "Mały humanista"

PROTOKÓŁ Z KONKURSU

Tytuł konkursu MAŁY HUMANISTA

Ranga konkursu GMINNY

     (szkolny, gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski)

Rodzaj konkursu PRZEDMIOTOWY

(plastyczny, muzyczny, sportowy, przedmiotowy, czytelniczy, inny)

Liczba uczestników 18

Data przeprowadzenia konkursu 21.05.2019r.

Osoby przygotowujące konkurs DOROTA SEREJ, WIESŁAWA RZEDZICKA, URSZULA POGREBNIAK

Czytaj więcej: Wyniki konkursu "Mały humanista"

Szkolny Konkurs Miss i Mister Uprzejmości

Regulamin konkursu „Szkolna Miss i Mister Uprzejmości”

 Cel główny:

 • propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele ogólne:

 • doskonalą i utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
 • rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 • uczą się szacunku dla dobra wspólnego,
 • na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,
 • uczą się efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, z zachowaniem obowiązujących norm,
 • kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Czas realizacji:

 • od 18 marca do 22 marca

Kryteria wyboru:

 • brak uwag dotyczących zachowania
 • takt i życzliwość w kontaktach z innymi
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • dbałość o kulturę języka
 • niesienie pomocy innym
 • dbałość o wygląd zewnętrzny

Konkurs na najuprzejmiejszego ucznia lub uczennicę z klas I- VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Każda klasa wybiera spośród kolegów i koleżanek swojej klasy „Miss uprzejmości” i „Mistera uprzejmości”.

 

Wyniki XVIII Konkursu Recytatorskiego

WYNIKI

XVIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI

JANA BRZECHWY I STANISŁAWA JACHOWICZA

Biskupice 28. III. 2019r.

Kategoria 3, 4 – latki

I miejsce – Julia Wyrzykowska – Milejów

I miejsce – Zofia Mazurek – Fajsławice

I miejsce – Lena Sobczuk – Siedliska Drugie

Wyróżnienie - Lena Gajosińska - Łysołaje

Kategoria 5,6 – latki

I miejsce – Lena Stasicka – Milejów

II miejsce – Konrad Bubicz – Oleśniki

III miejsce – Antonina Szymczuk – Milejów

Wyróżnienie – Emilia Kapełuś – Biskupice

Wyróżnienie – Łucja Sidor – Piaski

Kategoria klasy I – III

I miejsce – Julia Majewska – Fajsławice

I miejsce – Julia Batyra – Trawniki

II miejsce – Magdalena Cholewa – Siedliska Drugie

II miejsce – Kinga Płaczkowska – Łysołaje

III miejsce – Szymon Rola – Siostrzytów

III miejsce - Martyna Otręba – Biskupice

Wyróżnienie – Wiktoria Tylec – Łańcuchów

Wyróżnienie – Gabriela Bednarczyk – Biskupice

Kategoria klasy IV – VI

I miejsce – Nadia Janik – Siostrzytów

II miejsce – Zuzanna Tchurzewska – Biskupice

III miejsce – brak

Wyróżnienie – Wiktoria Krzyżanowska – Fajsławice

Kategoria klasy VII – VIII

I miejsce – brak

II miejsce – brak

III miejsce – Amelia Kubicka – Łysołaje

III miejsce – Jan Serej - Biskupice

 

Wyniki szkolnego konkursu online - "Bezpieczny Internet" (edycja 2019 r.)

W konkursie online "Bezpieczny Internet" przeprowadzonego w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu więło udział 98 uczniów kl. IV - VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie  III klasy gimnazjum.

 

Wyniki konkursu:

Miejsce

Liczba punktów

Nazwisko

Imię

Klasa

1

19 / 20

Pięta

Gabriela

VIII

2

18 / 20

Daniel

Bartłomiej

VI

3

17 / 20

Łukasik

Michał

3

4

16 / 20

Serej

Jan

VIII

5

16 / 20

Lechman

Anna

VII

6

16 / 20

Dejnek

Michał

VIII

7

16 / 20

Szarach

Karolina

3

8

16 / 20

Wójcik

Oliwia

V

9

16 / 20

Kierepka

Kornel

V

10

16 / 20

Jakubczak

Anna

VI

11

16 / 20

Wilczyńska

Oliwia

VI

12

15 / 20

Pędzisz

Patrycja

VIII

13

15 / 20

Kisiel

Łukasz

VII

14

15 / 20

Ciempiel

Martyna

VIII

15

15 / 20

Kozieł

Daria

VII

16

15 / 20

Dzwonkowska

Nicolle

VII

17

15 / 20

Winniczuk

Przemysław

3

18

15 / 20

Winniczuk

Marta

V

19

15 / 20

Błaszczak

Ilona

VI

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się pod koniec marca w ramach Tygodnia Inicjatyw Profilaktycznych.

 

VII Edycja Gminnego Konkursu Plastycznego na Najładniejszą Kartkę Świąteczną - ,,Wielkanoc 2019”.

Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ogłasza

VII Edycję Gminnego Konkursu Plastycznego

na Najładniejszą Kartkę Świąteczną -,,Wielkanoc 2019”.

Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół

na terenie Gminy Trawniki.

Cele konkursu:

-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów;

-rozwijanie wrażliwości estetycznej;

-stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

-kultywowanie tradycji chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną

(oprócz plasteliny i gotowych elementów) kartki zawierającej motyw Zmartwychwstałego Jezusa.

Dopuszczalny format kartki: 10,5cm/14,5cm.

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną kartkę.

Kategorie wiekowe:

I kategoria : młodsza grupa przedszkolna i klasa ,,0”

II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej

III kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej

IV kategoria: klasy VII-VIII szkoły podstawowej i klasa III gimnazjum

Każda praca powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko autora z podaniem klasy
 • imię i nazwisko opiekuna
 • adres przedszkola, szkoły, telefon kontaktowy.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem
 • pomysłowość i oryginalność formy
 • estetyka wykonania
 • ocena w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • samodzielność pracy.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Prace należy składać w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach do 03 kwietnia 2019 roku.

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 08 kwietnia 2019 roku, a o jego wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac i wykorzystania w kolejnych latach przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

Organizator:

Wiesława Rzedzicka – Opiekun Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach oraz Ks. Andrzej Winiarski.

 

XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim

Poezji Jana Brzechwy i Stanisława Jachowicza.

Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 roku

w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego

w Biskupicach (rozpoczęcie o godzinie 9.00).

Zasady konkursu recytatorskiego:
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację jednego dowolnie wybranego utworu Jana Brzechwy lub Stanisława Jachowicza.
Wykonawcy mogą wystąpić w następujących kategoriach wiekowych:
Dzieci 3-4-letnie -1 uczestnik
Klasa 0 5-6 latki - 2 uczestników
Klasa I, II, III - 3 uczestników
Klasa IV, V, VI - 1 uczestnik

Klasa VII, VIII – 1 uczestnik 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 marca 2019roku.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami uwzględniając imiona i nazwiska uczestników w pełnym brzmieniu.

Zasady konkursu plastycznego:
W ramach konkursu recytatorskiego organizowany jest również konkurs plastyczny o tematyce związanej z wierszem „Pająk i muchy” Jana Brzechwy.

Prosimy o nadsyłanie prac na konkurs plastyczny do dnia 20 marca 2019roku.
Każda placówka może przesłać następującą  liczbę prac w następujących kategoriach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Dzieci 3-4-letnie -1 praca

Klasa 0 - 5-6 latki - 2 praca
Klasa I, II, III - 3 prace
Klasa IV, V, VI - 1 praca

Klasa VII, VIII – 1 praca
Prosimy o umieszczenie metryczki na odwrocie pracy zawierającej: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę placówki, imię i nazwisko instruktora.
Format prac: A3, technika dowolna.

Dodatkowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na naszej stronie internetowej www.zpobiskupice.c0.pl

Cele Konkursu:
- tworzenie i kontynuowanie tradycji szkoły
- szerzenie kultury żywego słowa wśród uczniów
- popularyzowanie twórczości dziecięcej Jana Brzechwy i Stanisława Jachowicza

- integracja dzieci z różnych placówek oświatowych
- rozwijanie twórczości plastycznej wśród najmłodszych

Oceny recytacji dokona kompetentne Jury powołane przez Dyrektora Szkoły.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach, nr faksu 081 58 59 003 lub
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do

20 marca 2019. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 081 58 59 003 lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia na konkurs >>>>>tutaj

 

Wyniki wewnątrzszkolnych eliminacji do XVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Brzechwy i Stanisława Jachowicza 19.03.2019 r.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 51 uczniów. Uczniowie prezentowali utwory Jana Brzechwy i Stanisława Jachowicza w 5 kategoriach wiekowych:

Przedszkole 3,4 – latki

Przedszkole 5, 6 – latki

Klasy I – III

Klasy IV – VI

Klasy VII - VIII

Recytacji wysłuchała komisja w składzie: P. Anna Zaborowska - nauczyciel języka polskiego, P. Marta Skrzypczak – nauczyciel języka polskiego, P. Teresa Pasieczna – nauczyciel bibliotekarz. Komisja postanowiła przyznać nagrody następującym wykonawcom w poszczególnych kategoriach:

 • Antoni Baltyn – 4l., J. Brzechwa: „Skarżypyta”
 • Alan Marzęda – 6l. J. Brzechwa: „Zapałka”
 • Emilia Kapełuś – 6 l. St. Jachowicz: „Chory kotek”
 • Gabriela Bednarczyk – klasa I, J. Brzechwa: „Ćwikła”
 • Amelia Pawlak – klasa II, J. Brzechwa: „Na straganie”
 • Martyna Otręba – klasa III, J. Brzechwa: „Żuraw i czapla”
 • Zuzanna Tchurzewska – klasa VI, J. Brzechwa: „Po rozum do głowy”
 • Jan Serej – klasa VIII, J. Brzechwa: „Człowiek nie umiera”

Uczniowie nagrodzeni będą reprezentować szkołę w XVIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Brzechwy i Stanisława Jachowicza.

 

Regulamin konkursu plastycznego - "Stop hejtowi"

Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia
udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. „STOP HEJTOWI”

         Uczniowie mają zaprezentować swoją postawę wobec przedstawionego zagadnienia w formie plakatu profilaktycznego.

Cel konkursu:

 • wykształcenie u młodego człowieka właściwych postaw etycznych
  w cyberprzestrzeni,
 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania mediów elektronicznych,
 • ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych,
 • popularyzacja działań i poszerzanie wiedzy odnośnie cyberprzemocy,
  a także aktywizowanie uczniów, rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich poglądów poprzez własne teksty i projekty itp.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły:
 • przedszkole
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 1. Prace muszą być wykonane własnoręcznie, dowolną techniką plastyczną
  w formacie nie większym niż A3.
 1. Każda praca powinna być czytelnie opisana stosowną metryczką :
 • imię i nazwisko autora
 • kategoria wiekowa
 1. Prace muszą być wykonane indywidualnie.

6.Oceniana będzie pomysłowość, czytelność przekazu, ogólny wyraz artystyczny oraz estetyka wykonanej pracy.

 1. Prace należy składać do 18 marca 2019 r.
 2. Wystawa i podsumowanie konkursu odbędzie się w Tygodniu Inicjatyw Profilaktycznych (22.03-26.03.2019 r.).

                                                                Organizator konkursu:

                                                                            Anna Niewęgłowska-Maik                                                                                                                                                                    

Konkurs plastyczny - "Stop wulgaryzmom"

Regulamin konkursu plastycznego pt. ,,Stop wulgaryzmom”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na kulturę języka i minimalizowanie wulgaryzmów wśród uczniów.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.
 2. Uczniowie wykonują prace na w/w temat na  koszulkach (koszulach)

- prace mogą zawierać adekwatne do tematyki konkursu hasła, wiersze, rymowanki, obrazki, etc.

 1. Ocenie podlegać będą : 
  -  staranność i pomysłowość wykonania, 
  -  atrakcyjność plastyczna pracy,
  -  walory edukacyjne załączonego hasła sprzeciwiającego się wulgarnemu słownictwu, itp.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2019 r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani. Prace (podpisane: imię i nazwisko oraz klasa) należy składać do pedagoga do czwartku 21 marca 2019 roku.

 

Wyniki szkolnego konkursu muzycznego „Rodzinne kolędowanie”

W konkursie wzięło udział 69 uczestników z 3 czterech kategorii wiekowych. Przedszkole reprezentowało 24 uczestników, klasy I – III - 23 uczestników, klasy IV – VII – 11 uczestników. Uczniowie występowali solo lub w zespołach, każdy uczestnik prezentował jeden wybrany utwór. Komisja w składzie Pani Teresa Pasieczna, Pani Wiesława Rzedzicka i Pani Ewa Kondrat oceniły występy uczniów i przyznały następujące nagrody.

Przedszkole:

Nagrodę otrzymali:

Solista: Alan Marzęda – 6 lat

Zespół: Maja Pomorska, Nikola Kruk, Aleksandra Maik, Alicja Namiota, Emilia Kapełuś. – z grupy „0”

Zespół rodzinny: Antonina Maik – 3l., Nikodem Maik – kl. III z rodzicami Anną Niewęgłowską – Maik, Pawłem Maikiem

Zespół rodzinny: Emilia Kapełuś, Diana Kapełuś, Adrian Kapełuś, Karolina Zalewska

Wyróżnienia:

Solista: Martyna Nowak – grupa „0”

Zespół rodzinny: Lena Mazur, Gabriela Mazur, Antoni Baltyn – grupa 3,4 – latki

Zespół: Jakub Misiak, Zuzanna Bareja – grupa 3,4 – latki

Zespół: Aleksandra Pastwa, Amelia Sidor – grupa „0”

Klasy I – III

Nagrody otrzymali:

Solista: Maja Skorupa – klasa II

Solista: Joanna Jakubczak – klasa I

Solista: Jakub Rzeźnik – klasa III

Zespół rodzinny: Maja Wójcik – kl. VI. Lena Wójcik – kl. I

Wyróżnienie:

Solista: Filip Masolak – klasa II

Solista: Alan Wójcik – klasa III

Zespół: Nikodem Maik, Jakub Rzeźnik – kl. III

Klasy IV – VII

Nagrody:

Solista: Nicolle Dzwonkowska – kl. VII

Solista: Weronika Nowak – kl. VII

Zespół: Natalia i Julia Pogrebniak – kl. IV

Wyróżnienie:

Zespół: Natalia Fidecka – kl. IV, Oliwia Wójcik – V

Zespół: Olga Grądkowska, Zuzanna Tchurzewska, Anna Jakubczak – kl. VI

Solista: Maja Pasternak – kl. IV

Solista: Wiktoria Pankowska – kl. IV

 

Szukaj

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.25 - 13.10
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
451
Odsłon artykułów:
164954
001.jpg