Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Godziny

Prowadzący

Poniedziałek

Koło z języka angielskiego – klasa V

Koło fizyczne – klasa 2

Wyrównywanie wiedzy – klasa III

Zajęcia logopedyczne (indyw.) – klasa III

Zajęcia logopedyczne  – klasa 0

Zajęcia świetlicowe

13.05 – 13.50

13.55 – 14.40

11.25 – 12.10

12.15 – 12.30

12.30 – 13.15

11.10 – 12.40

Monika Wilk

Piotr Nabit

Wiesława Rzedzicka

Wiesława Rzedzicka

Wiesława Rzedzicka

Anna Pawłowska

Wtorek

Koło teatralne – klasa V

Koło matematyczne – klasa 2

Zajęcia logopedyczne – klasy I – III

Zajęcia sportowe – klasy VII, 2,3

11.25 – 12.10

13.05 – 13.50

12.15 – 13.15

13.33 – 14.40

Teresa Pasieczna

Agnieszka Choma

Wiesława Rzedzicka

Tomasz Kopniak

Środa

Przygotowanie do egzaminu z matematyki – klasa 3

Wyrównywanie wiedzy – klasa II

Koło matematyczne – klasa II

Koło muzyczne – klasa I

Przygotowanie do egzaminu z biologii i chemii – klasa 3

Zajęcia logopedyczne (indyw.) – klasa I

Zajęcia logopedyczne – klasa 0

Wyrównywanie wiedzy – klasy IV – V

Koło matematyczne – klasa V

7.45 – 8.30

10.25 – 11.10

11.25 – 12.10

12.25 – 13.00

13.55 – 14.40

12.15 – 12.30

12.30 – 13.15

13.05 – 13.50

13.05 – 13.50

Agnieszka Choma

Dorota Serej

Dorota Serej

Ewa Kondrat

Joanna Grądkowska

Wiesława Rzedzicka

Wiesława Rzedzicka

Anna Zaborowska

Teresa Kuśmierzak

Czwartek

Zajęcia sportowe – klasy I-III

12.15 – 13.00

Tomasz Kopniak

Piątek

Koło matematyczne – klasa VII

Zajęcia artystyczne – klasa VII

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego – klasa 3

7.45 – 8.30

7.45 – 8.30

7.45 – 8.30

Agnieszka Choma

Katarzyna Kowalczyk

Marta Skrzypczak