Biskupice, dnia 1 grudnia 2017 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

Wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym szkoły oraz Sali gimnastycznej – zgodnie z art.62,ust 1, pkt.1, lit.c Prawa Budowlanego(Dz.U.Dz.U.2013.1409 ze zm.) wraz ze sporządzeniem protokołów.  

 

 Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych( tekst jednolity Dz.U.2013r. 907 ze zm.)

  1. Przedmiot zamówienia:

Roczny przegląd oraz kontrola stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym szkoły oraz Sali gimnastycznej.

        

  1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021r.

  1. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15  21-044 Trawniki Tel.(81) 58 59 003

  1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.
  2. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- dokumenty wykazujące uprawnienia do wykonania usługi

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- formularz oferty- załącznik 

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty faksem  na numer (081) 5859003 do dnia 11.12.2017r do godz. 12ºº                       lub    e. mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Nie dopuszcza się udzielenia zamówień częściowych i wariantowych.
  2. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem celem dokonania dalszych ustaleń, co do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Załącznik  

………………………………….                                  ……………………….

Nazwa i adres oferenta                                                 Miejscowość, data

                                      OFERTA

Wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym szkoły oraz Sali gimnastycznej

Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach                                                        ul. Piłsudskiego 15                                                                               21-044 Trawniki

Odpowiadając na ogłoszenia z dnia 1 grudnia 2017 roku, składam ofertę na wykonanie usługi  . Cena za wykonanie usługi wynosi brutto:…………………………..zł   słownie:…………………………………………………………………………

 i zawiera wszystkie koszty związane z  wykonaniem usługi.                          Zobowiązuję się do wykonania usługi zgodnie z podpisaną umową.

                                                                                                                                                                                                                                ……………………………………………                                                                                                Podpis i pieczątka oferenta