Biskupice, dnia 25 grudnia 2016 roku.

NOTA SŁUŻBOWA

  Spośród ofert cenowych złożonych następującym firmom dostarczającym olej opałowy

  1. PUH „DeKaL”Spółka jawna ul.Przemysłowa 20 21-100 Lubartów
  2. PPH „GIMAR” Spółka z o.o.24-100 Puławy ul. Dęblińska 41
  3. 3.DELLA SP.J.Łuszczów 130 A 20-258 Lublin 62
  4. 4. FRU MARKO Stacja paliw Kajetanówka
  5. 5.PETRO BUT Chełm
  6. 6.DEXOIL EKO Krzczonów

 Do dnia 25.11.2016 roku do godz. 1100 dostarczono następujące oferty :

 1.Petrolux Krzczonów

 Wybrano ofertę cenową, którą zaproponowała stacja paliw: Petrolux Krzczonów