Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2019 roku poz. 860 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Serwis oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

  1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.

  1. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki Tel.(81) 58 59 003

  1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.
  1. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- dokumenty wykazujące uprawnienia do wykonania usługi

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- formularz oferty- załącznik

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.12.2021r do godz. 12ºº                      

     Nie dopuszcza się udzielenia zamówień częściowych i wariantowych.

  1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem celem dokonania    dalszych ustaleń, co do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Załącznik  

…………………………..                                               ……………………….

   Nazwa i adres oferenta                                                     Miejscowość, data

OFERTA

Wykonanie serwisu oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym dla:

Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach                                 

ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Odpowiadając na ogłoszenia z dnia 2 grudnia 2021 roku, składam ofertę na wykonanie usługi . Cena za wykonanie usługi wynosi

brutto: …………………………..zł        słownie:…………………………………………………………………

i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.                         Zobowiązuję się do wykonania usługi zgodnie z podpisaną umową.

                                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………                                                                                                

Podpis i pieczątka oferenta