Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

Wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zakres okresowej kontroli zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2019 roku poz. 860 ze zm.)

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Roczny przegląd oraz kontrola stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, sprawdzenie prawidłowości połączeń olejowych w kotłowni w  budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.

           

  1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025r.

  1. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15

 21-044 Trawniki

 Tel.(81) 58 59 003

  1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.
  2. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- dokumenty wykazujące uprawnienia do wykonania usługi

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- formularz oferty- załącznik  

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty  na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.12.2021r do godz. 12ºº                      

Nie dopuszcza się udzielenia zamówień częściowych i wariantowych.

  1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem celem dokonania dalszych ustaleń, co do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

Załącznik   

…………………………..                                                ……………………….

   Nazwa i adres oferenta                                                     Miejscowość, data

OFERTA

Wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku  szkoły oraz sali gimnastycznej

Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach                                         

ul. Piłsudskiego 15                                                                             

 21-044 Trawniki

Odpowiadając na ogłoszenia z dnia 2 grudnia 2021 roku, składam ofertę na wykonanie usługi  . Cena za wykonanie usługi wynosi

brutto: …………………………..zł   słownie:…………………………………………………………………

 i zawiera wszystkie koszty związane z  wykonaniem usługi.                          Zobowiązuję się do wykonania usługi zgodnie z podpisaną umową.

                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………………………                                                                                                              Podpis i pieczątka oferenta