Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ogłasza zaproszenie do składania ofert przez Państwa firmę na zawarcie umowy w zakresie obsługi serwisowej i konserwacji kotłowni olejowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach.

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2019 roku poz. 860 ze zm.)

  1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023roku.

W zakresie oferty wchodzić będzie stała obsługa kotłowni olejowej w zakresie obsługi i konserwacji następujących elementów kotłowni:

  1. Kotły olejowe firmy TORUS TYP: T-KS       - 2 kpl
  2. Palniki olejowe firmy TORUS TYP: T-KS     - 2 kpl
  3. Automatyka sterująca kotłownią.                   - 1 kpl
  4. Automatyka zabezpieczająca.                          - 1 kpl
  5. Automatyka kontrolno pomiarowa.                 - 1 kpl
  6. Zasobnik ciepłej wody użytkowej.                   - 1 kpl
  7. Zbiornik oleju wraz z instalacją olejową.         - 1 kpl
  8. Rozdzielacze pompy w obrębie kotłowni.       - 1 kpl

Przy wyborze ofert będziemy analizować:

    Cenę za przegląd zgodnie z przepisami i DTR urządzeń.

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.12.2021r do godz. 12ºº 

                     

Załącznik  

…………………………                                        ……………………….

Nazwa i adres oferenta                                            Miejscowość, data

OFERTA

Wykonanie obsługi serwisowej i konserwacji dla:

Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach   

ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Odpowiadając na ogłoszenia z dnia 2 grudnia 2021 roku, składam ofertę na wykonanie usługi . Cena za przegląd zakończony stosownym protokołem wynosi

brutto:

…………………………..zł   słownie:…………………………………………………………………………

- Powyższa cena zawiera zapłatę za pracę ekipy serwisowej oraz zapłatę za dojazd.

i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.                         Zobowiązuję się do wykonania usługi zgodnie z podpisaną umową.

                                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………                                                                                                

Podpis i pieczątka oferenta