Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.

Wyszukiwarka EWD dla gimnazjów >>>>>tutaj

EWD 2013 >>>>>tutaj

EWD 2014 >>>>>tutaj

EWD 2015 >>>>>tutaj

EWD 2016 >>>>>tutaj