wtorek, 04 08 2020

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Biblioteka

Procedury bhp obowiązujące w bibliotece szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach na czas trwania pandemii COVID - 19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIALALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (minimum 1,5 m).
 3. Regularnie po każdym przyjęciu książek i podręczników dezynfekowany jest blat
  i rękawice bibliotekarza.
 4. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 5. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.
  W widocznym miejscu, przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby ma na celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Wyłącza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek. Brak możliwości korzystania z czytelni.
 7. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi 5 dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3. Zwrócone książki i podręczniki są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.
 4. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. W wyznaczonym w szkole miejscu, podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór czytelnika.

ZASADY PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez wychowawcę oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły o terminach zwrotów książek i podręczników.
 3. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników
  i książek: zwrot podręczników w kompletach, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
 4. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów lub rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 6. Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyznacza miejsce do przechowywania książek w czasie kwarantanny.
 7. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, np.
  - podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu
  - książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa) są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.
 8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia nauczyciel bibliotekarz informuje telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji o tym fakcie rodzica i wychowawcę i ustala sposób dostarczenia nowego egzemplarza.  

 

Wyniki Konkursu Czytelniczego znajomości książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

Drodzy Czytelnicy!

W ubiegłym tygodniu odbył się konkurs ze znajomości książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Mimo trudności z dostępnością tradycyjnej książki grupa 16 uczniów zdołała zapoznać się z jej treścią i wzięła udział w tym konkursie. Komisja konkursowa w składzie : Anna Zaborowska, Teresa Pasieczna, Marta Skrzypczak postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia wszystkim uczestnikom konkursu. Wśród uczestników konkursu na szczególne wyróżnienie zasługuje Nikola Pietrzyk z klasy IV, która jako pierwsza nadesłała test z maksymalną liczbą punktów.

Nagrody otrzymują uczniowie, którzy na teście zdobyli 35 – 33 punkty:

Nikola Pietrzyk – kl. IV, Kapełuś Diana – kl. V, Kacper Wiciński – kl. I, Nikodem Maik – kl. V, Pietrzyk Adrian – kl. I, Zagórksi Błażej – kl. IV, Emilia Kapełuś – kl. I, Pasternak Maja – kl. V, Pawlak Amelia – kl. III, Martyna Otręba – kl. IV

Wyróżnienia otrzymują uczniowie, którzy na teście zdobyli 31 punktów i mniej:

Alan Marzęda – kl. I, Martyna Jonik – kl. III, Wiktoria Łukasik – kl. II, Mysłowska Zuzanna – kl. I, Pasternak Mikołaj – kl. V, Kacper Tarnowski – kl. V

Dyplomy i upominki będą czekały na Was w szkole, na bezpieczniejszy dla nas wszystkich czas. Dziękuj        emy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs czytelniczy ze znajomości książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

Biblioteka szkolna zaprasza chętnych uczniów klas: I, II, III, IV, V naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym ze znajomości książki

Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

Konkurs w formie online odbędzie się 27.V.2020 r.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń klas I, II, III, IV, V naszej szkoły.
 2. Z książką można się zapoznać korzystając z audiobooków umieszczonych na stronach internetowych.
 3. Zadanie konkursowe będzie polegało na rozwiązaniu testu ze znajomości lektury „Dzieci z Bullerbyn”.
 4. Test zostanie umieszczony na stronie szkoły 27.05.2020r.
 5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
 6. W przypadku jednakowej liczby punktów o zwycięstwie zadecyduje termin nadesłania testu.
 7. Nagrodami w konkursie będą książki i dyplomy.

Informacje o książce >>>>>

 

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

08 – 15.05.2020r.

W dniach 8-15 maja 2020r. odbywa się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałami, które pozwolą Wam sprawdzić się, ale też miło spędzić czas!

 

Propozycje dla Was!

1. Sprawdź swoją wiedzę dla starszych.

2. Poćwicz spostrzegawczość.

3. Uśmiechnij się!

 

Konkurs kaligraficzny dla klas I – III „Mistrz pióra”

Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
 • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • wyrabianie czujności ortograficznej w ramach wykonywanych ćwiczeń w pisaniu,
 • rozwijanie zainteresowań literaturą piękną.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas I – III.
 2. Zadanie konkursowe polega na przepisaniu wskazanego tekstu za pomocą długopisu bądź pióra bez użycia korektora, czy zmazywalnych długopisów.
 3. Tekst do przepisania dla klasy I to wiersz Jana Brzechwy: Skarżypyta, tekst do przepisania dla uczniów kl. II i III to wiersz Jana Brzechwy: Na wyspach Bergamutach..
 4. Prace należy wykonać na czystej  kartce papieru formatu A4, dozwolone jest korzystanie z linii pomocniczych narysowanych delikatnie ołówkiem lub z liniuszka. Walory estetyczne pracy zwiększą ilustracje, ozdobniki tekstu według inwencji twórczej ucznia.
 5. Prace zostaną ocenione przez komisję, w składzie której będą: nauczyciel bibliotekarz i nauczyciele uczący w klasach I – III. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie szkoły.
 6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, zwycięzcy również nagrody rzeczowe, po zakończeniu nauczania zdalnego.
 7. Prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) i  w formie elektronicznej przesłać do dnia 26.04.2020r. na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane w galerii prac na stronie internetowej szkoły. Prace w oryginale należy zachować do czasu powrotu do szkoły.
 9. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoczesne z zaakceptowaniem przez niego i jego opiekunów regulaminu konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetykę, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter.

Na wyspach Bergamutach >>>>>tutaj

Skarżypyta >>>>>tutaj

 

Dzień Postaci Literackiej

21.02.2020r. obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w szkole został zorganizowany Dzień Postaci Literackiej. Uczniowie wszystkich klas i grup przedszkolnych przygotowali stroje wybranych, ulubionych postaci z książek. W klasach młodszych dominowały postacie z bajek, a w starszych bohaterowie lektur szkolnych. Był to bardzo kolorowy dzień w szkole.

Najwięcej przebranych uczniów było w klasach I, IV i V. Zgodnie z regulaminem to te klasy zostały nagrodzone dyplomem za kreatywność. Na uznanie zasługują również uczniowie klasy VII, którzy wykreowali między innymi takie postacie jak: Świtezianka, żołnierz batalionu „Zośka”, Ebenezer Scroog, dziewczynka z zapałkami, Ania z Zielonego Wzgórza oraz uczennica klasy VIII, która stała się Ambrożym Kleksem. Warto zaznaczyć, że w zabawie wzięli udział również niektórzy nauczyciele.

 

Czytamy online

Drodzy Czytelnicy!

Podsyłam kilka przydatnych linków do wykorzystania na czas zdalnego nauczania i nie tylko. Jeżeli nie udało się Wam wypożyczyć lektury skorzystajcie z następujących stron:

https://wolnelektury.pl

https://lektury.gov.pl

Znajdziecie tam większość szkolnych lektur. Teksty książek są dostępne bezpłatnie, nie trzeba się logować czy zakładać kont. Dodatkowo znajdziecie tam materiały, które pomogą Wam w zrozumieniu lektury, tj. gry literackie.

Z dedykacją dla najmłodszych czytelników oraz tych, którzy jeszcze nie potrafią czytać, ale lubią słuchać polecam:

https://www.bajkowisko.pl/

http://audio-bajki.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=Xe3B8tGjKXE

https://vod.tvp.pl/video/moliki-ksiazkowe,dedykacja,32489547

Dla rodziców:

https://miastodzieci.pl/czytelnia/domowa-kwarantanna-nie-musi-bolec-sprawdzone-sposoby-na-zabawy-z-dziecmi-w-domu/

www.dzieckowsieci.pl – portal informacyjny dla rodziców

www.mojedziecikreatywnie.pl – pomysły na spędzanie czasu z najmłodszymi pociechami – prace plastyczne, przepisy kulinarne.

 

Wyniki konkursów czytelniczych organizowanych 21.02.2020 r. z okazji Dnia Języka Ojczystego

W konkursie czytelniczym „Znam przysłowia” dla chętnych uczniów klas IV – V wzięło udział 10 uczniów. Nagrodę otrzymują: Laura Dziurawiec z klasy V i Nikola Pietrzyk z klasy IV.

W konkursie czytelniczym „Co to za książka?” dla chętnych uczniów klas VI – VIII udział wzięło 14 uczniów. Nagrody otrzymują: Jakub Bieniek, Weronika Nowak i Dominik Onuszkiewicz – uczniowie z klasy VIII.

Wręczenie nagród odbędzie się w bibliotece szkolnej 25.02.2020r.

 

Wyniki Konkursu Kaligraficznego "Mistrz pióra"

Na konkurs wpłynęło 12 prac, 7 prac z klasy I, 3 prace z klasy II i 2 prace z klasy III. Prace wyróżniają się wielką starannością pisma. Wszystkie są napisane zgodnie ze wzorem. Część prac została dodatkowo ozdobiona własnymi ilustracjami bądź ozdobnikami tekstów co zwiększyło ich atrakcyjność i miało wpływ na ocenę. Prace zostały ocenione przez nauczyciela bibliotekarza. Na największe uznanie zasługuje praca Gabrieli Bednarczyk z klasy II.

Nagrody otrzymują: Gabriela Bednarczyk – kl. II, Pola Lewandowska – kl. I, Antonina Pieniek – kl. I, Adrian Pietrzyk – kl. I, Emilia Kapełuś – kl. I, Alan Marzęda – kl. I

Wyróżnienia otrzymują: Kacper Wiciński – kl. I, Patrycja Zielonka – kl. I, Wiktoria Łukasik – kl. II, Martyna Jonik – kl. III, Amelia Pawlak – kl. III, Natalia Włusek– kl. II

Wszystkim dziękuję za udział w konkursie. Nagrody i dyplomy czekają w szkole, rozdamy je po naszym powrocie do szkoły.

 

Dzień Postaci Literackiej - konkurs

Z OKAZJI DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO 21.02.2020R. (PIĄTEK) W NASZEJ SZKOLE

ODBĘDZIE SIĘ:

DZIEŃ POSTACI LITERACKIEJ

UCZNIOWIE PRZEBIERAJĄ SIĘ ZA ULUBIONYCH BOHATERÓW LITERACKICH.

KAŻDA KLASA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PRZEBRANYCH OSÓB. PRZEBRANIA OCENI SPECJALNIE POWOŁANA KOMISJA.

Regulamin konkursu :

 1. Konkurs ma charakter drużynowy.
 2. Uczniowie przebierają się za wybraną, charakterystyczną postać literacką.
 3. Przebrania oceni specjalnie powołana komisja w składzie: członkowie SU, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego.
 4. Wygra klasa, w której będzie najwięcej przebranych osób. Za przebranie uznajemy również pojedynczy, charakterystyczny element postaci. Najwyższą ocenę mają szansę uzyskać całkowite przebrania.
 5. Nagrodę otrzyma klasa, w której procentowo będzie największa liczba uczniów przebranych.
 6. Nagrodzona klasa otrzyma dyplom za kreatywność, słodki upominek oraz w klasach IV – VIII oceny bardzo dobre z języka polskiego za aktywność (oczywiście tylko te, które będą przebrane).

 

Konkurs czytelniczy „Najładniejszy dzienniczek ulubionych książek z biblioteki szkolnej” – informacja.

Drodzy czytelnicy z klasy II i III. W związku z zaistniałą sytuacją rozstrzygnięcie tego konkursu zostaje przeniesione do momentu powrotu do szkoły, bo prace trzeba zobaczyć aby ocenić, a nie da się tego zrobić drogą elektroniczną. Trzymajcie te dzienniczki w domach, te które trafiły do mnie już wcześniej (tak, tak są takie) leżą bezpieczne w bibliotece. Mam nadzieję, że zdążyliście opisać 20 książeczek. Jeżeli nie, opiszcie książeczki, które macie w domowych biblioteczkach. Będzie to praca nad doskonaleniem techniki czytania i pisania. Koniecznie czytajcie codziennie! Pozdrawiam Wasza szkolna bibliotekarka.

 

Wyniki szkolnego konkursu czytelniczego „Miłość jest najważniejsza”

I miejsce: Karolina Zalewska – kl. VIII

II miejsce: Nikodem Maik – kl. IV

                 Julia Pogrebniak – kl, V

                 Natalia Pogrebniak – kl, V

III miejsce: Zofia Lewandowska – kl. V

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział i gratuluję. Kolejne konkursy już w przyszłym tygodniu.

 

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
658
Odsłon artykułów:
265886
3---Kopia.jpg