Egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się w dn. 19 maja 2022 r. (czwartek)

Egzamin teoretyczny - godz. 9.30 (sala informatyczna N)

Egzamin praktyczny - godz. 14.00 (parking szkolny)

 

Do egzaminu przystępują (obowiązkowo) uczniowie kl. IV szkoły podstawowej. Na egzamin proszę przynieść "Arkusz zaliczeń" podpisany przez wychowawcę klasy i rodziców/prawnych opiekunów (Uwaga!!! - warunek dopuszczenia do egzaminu). W egzaminie mogą też brać udział uczniowie innych klas, którzy chcą uzyskać w/w dokument.

Arkusz zaliczeń >>>>tutaj

Procedura uzyskania Karty Rowerowej >>>>>tutaj