Poradnia psychologiczno- pedagogiczna (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna im. Jolanty Lizer w Mełgwi) współpracująca z naszą placówką umożliwia rodzicom bezpłatne konsultacje na terenie szkoły w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 11:35 - 13:00.

Chęć skorzystania z konsultacji proszę wcześniej zgłosić wychowawcy klasy do której uczęszcza dany uczeń.