WSPÓLNIE UBIERAMY SZKOLNĄ CHOINKĘ
 
Zapraszamy dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie, pt. „NAJŁADNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”. Prace mogą być wykonane w domu. Termin składania prac 17 grudnia 2021r. Ozdoby przyjmują: wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych. Rozstrzygnięcie konkursu do 22 grudnia.
 
 
Regulamin konkursu  plastycznego „Najładniejsza ozdoba choinkowa”
1. Cele konkursu:
● rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
● promowanie samodzielności w działaniach twórczych,
● kultywowanie tradycji świątecznych,
● rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw najmłodszych.
2. Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły
podstawowej. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej – ozdoby
choinkowej w kolorach: czerwony i złoty . Prace konkursowe ozdobią świąteczną
choinkę.
Każda z prac powinna być czytelnie opisana i zawierać następujące informacje:
● imię i nazwisko autora,
● wiek/ klasa bądź grupa
3. Terminy:
● Prace należy składać do dnia 17 grudnia 2021r. Prace złożone po wymaganym terminie
lub niespełniające regulaminowych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.
● Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 22 grudnia 2021 r.
 Ocenie będą podlegać: ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, walory
plastyczne (kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania, oryginalny pomysł,
samodzielność wykonania.
 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 Ozdoby przyjmują: wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych.
                                                                                                                                                                                                                  Organizatorzy konkursu:
                                                                                                                                                                                                                  Dorota Serej, Anna Hanc, Anna Popielecka