poniedziałek 17 styczeń 2022

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Aktualności

Szkolny przegląd kolęd i pastorałek "Hej kolęda, kolęda"

 

UWAGA KONKURS MUZYCZNY!

Wszystkich uczniów i przedszkolaków    zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie muzycznym

„Hej kolęda, kolęda”,

który odbędzie się 19.01.2022r. (środa),

rozpoczęcie konkursu godz. 8.30.

Swój udział w konkursie można zgłosić w bibliotece szkolnej do 14.01.2022r. (piątek). Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

 

 

Cele konkursu:

 • wdrażanie do kultywowania tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
 • integrowanie społeczności szkolnej
 • promocja szkoły
 • prezentacja umiejętności wokalnych uczniów
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych
 • zachęcanie uczniów do prezentowania swoich talentów

 

Regulamin konkursu:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie grup przedszkolnych i szkoły podstawowej.
 2. Uczestnicy przygotowują repertuar, który odpowiada wymaganiom regulaminu.
 3. Konkurs odbędzie się 19 stycznia 2022r. rozpoczęcie o godz. 9.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach.
 4. Uczestnicy przygotowują i prezentują jedną kolędę lub pastorałkę (maksymalnie 3 zwrotki).
 5. Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują potrzebne podkłady muzyczne lub instrumenty. Utwory mogą być wykonywane a capella.
 6. Uczestnicy występują w grupach wiekowych: przedszkole; klasy I-III; IV-VIII; do występu mogą zaprosić rodzeństwo uczące się w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach.
 7. Uczestników obowiązuje strój galowy lub strój związany z wykonywanym utworem (pastuszek, aniołek itd.)
 8. Uczniowie mogą się prezentować jako soliści lub członkowie zespołów.
 9. Zespoły mogą liczyć do 4 osób.
 10. Uczeń nie może być solistą i członkiem zespołu jednocześnie.
 11. Swój udział w konkursie należy zgłosić do 14.01.2022r. (piątek) w bibliotece szkolnej.

Kryteria oceny występów:

 • dobór repertuaru
 • wykonanie utworu (opanowanie tekstu, zachowanie rytmu i tempa, poprawność śpiewu, ogólne wrażenie)
 • postawa wykonawcy (kontakt ze słuchaczem, postawa, strój)

 

Spotkanie z Panią Iloną Galińską - Jones - tyflodydaktykiem pracującym w Anglii z dziećmi niewidomymi.

2 grudnia 2021r odwiedziła nas absolwentka naszej szkoły Pani Ilona Galińska-Jones, która jest tyflodydaktykiem pracującym w Anglii z dziećmi niewidomymi. Spotkała się z uczniami klas I-IV, aby przybliżyć dzieciom temat:
,,Razem w szkole – integracja w szkole. Jacy powinni być uczniowie dla siebie i innych?”
Spotkania odbywały się z każdą klasą oddzielnie. Pani Ilona Galińska-Jones opowiadała o swojej pracy, o trudnościach jakich doświadczają dzieci z różną niepełnosprawnością, w tym dzieci niewidome. Podczas zajęć uczniowie mogli przy pomocy prowadzącej podjąć próbę napisania swojego imienia przy użyciu maszyny w alfabecie Braille`a. Następnie uczniowie przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Zredagowane przez uczniów życzenia do każdej kartki napisała dla nas w alfabecie Braille!a Pani Ilona Galińska-Jones. Również życzenia świąteczne i kartkę przygotowali wszyscy pracownicy szkoły.
Serdecznie dziękujemy za to spotkanie.
 
 

WSPÓLNIE UBIERAMY SZKOLNĄ CHOINKĘ

          WSPÓLNIE UBIERAMY SZKOLNĄ CHOINKĘ
 
Zapraszamy dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie, pt. „NAJŁADNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”. Prace mogą być wykonane w domu. Termin składania prac 17 grudnia 2021r. Ozdoby przyjmują: wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych. Rozstrzygnięcie konkursu do 22 grudnia.
 
 
Regulamin konkursu  plastycznego „Najładniejsza ozdoba choinkowa”
1. Cele konkursu:
● rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
● promowanie samodzielności w działaniach twórczych,
● kultywowanie tradycji świątecznych,
● rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw najmłodszych.
2. Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły
podstawowej. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej – ozdoby
choinkowej w kolorach: czerwony i złoty . Prace konkursowe ozdobią świąteczną
choinkę.
Każda z prac powinna być czytelnie opisana i zawierać następujące informacje:
● imię i nazwisko autora,
● wiek/ klasa bądź grupa
3. Terminy:
● Prace należy składać do dnia 17 grudnia 2021r. Prace złożone po wymaganym terminie
lub niespełniające regulaminowych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.
● Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 22 grudnia 2021 r.
 Ocenie będą podlegać: ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, walory
plastyczne (kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania, oryginalny pomysł,
samodzielność wykonania.
 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 Ozdoby przyjmują: wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych.
                                                                                                                                                                                                                  Organizatorzy konkursu:
                                                                                                                                                                                                                  Dorota Serej, Anna Hanc, Anna Popielecka
 

Podsumowanie działań w ramach akcji „Szkoła pamięta 2021”.

Podsumowanie działań w ramach akcji „Szkoła pamięta 2021”.

                                                                                               

22 października 2021r. klasy 6 i 8 wybrały się na rajd pieszy w celu upamiętnienia lokalnych bohaterów. W trakcie rajdu odwiedzone zostały Miejsca Pamięci Narodowej m.in. Pomnik  Dzieci Zamojszczyzny w Pełczynie, cmentarz wojenny w Trawnikach, budynek dawnego obozu hitlerowskiego, Pomnik Ofiar Holocaustu w Trawnikach. Uczniowie zapoznali się z historią wymienionych miejsc. Uzyskali również informacje i materiały na temat osób, które zginęły w czasie II wojny światowej m.in. na Majdanku, w Oświęcimiu i Katyniu. Na podstawie zgromadzonych materiałów opracowana została prezentacja przedstawiająca sylwetki tych osób. Zapoznali się z nią uczniowie klas 4-8. Uczestnicy rajdu odwiedzili również Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Biskupicach. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Grób znajduje się pod stałą opieką uczniów. Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Caritas uporządkowali groby księży i Grób Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu. Na grobach zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W akcję tą zaangażowani byli następujący nauczyciele: opiekun koła Caritas Wiesława Rzedzicka, opiekun SU Jagoda Mazurek i nauczyciel historii Katarzyna Baj. Również zerówka wybrała się 2 listopada na Grób Nieznanego Żołnierza, aby zapalić znicze.
#SzkołaPamięta
 
       
 

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka znajdują się wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD.

Ogłoszenie dotyczące żywienia

 • W przedszkolu żywienie rozpoczyna się od poniedziałku 6 września 2021 r.
 • W szkole żywienie rozpoczyna się od poniedziałku 13 września 2021r. - zapisu dziecka na obiady trzeba dokonać do 8 września 2021r. - można telefonicznie

          Odpisy oczywiście będą uwzględniane tak jak w poprzednich latach.

 

Autobus szkolny w dniu 1 września 2021 r

Autobus szkolny w dniu 1.09.2021 r. (Rozpoczęcie Roku Szkolnego) odjedzie rano z przystanku:

- Struża o godz. 8.30

- Struża Kolonia o godz. 8.40

W tym dniu nie autobusu powrotnego.

 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021.
Harmonogram:
Godz. 9.00 - Msza Święta.
Godz. 10.00 - spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli na hali sportowej.
Godz. 10.30 - spotkania z wychowawcami w klasach.
 
Prosimy, aby przestrzegać norm sanitarnych tj. zachowywać dystans oraz w pomieszczeniach wspólnych (zamkniętych) prawidłowo używać maseczek.
 
 
 

Uroczystość zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25.06.2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przebieg uroczystości:

 • godz. 09.00 - Msza Święta;
 • godz. 10.00 - uroczystości w szkole (jeżeli pogoda pozwoli to przed szkołą), w tym: pożegnanie klasy 8, przekazanie pocztu sztandarowego, wręczenie nagród i listów gratulacyjnych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia, spotkania uczniów z wychowawcami, rozdanie świadectw.

 

PRZEDSZKOLE

Zakończenie roku w przedszkolu 24.06.2021 - godz.09.00

 

Informacja dla uczniów klas 4 - 8 dotycząca zajęć hybrydowych w dniach 17 - 28 maja 2021 r

Informujemy, że w dniach 17 – 28 maja 2021 r. uczniowie klas 4 - 8 będą się uczyli w systemie hybrydowym. Oznacza to, że w poszczególne dni tygodnia część uczniów będzie pracowała stacjonarnie a część zdalnie. Harmonogram zajęć w systemie hybrydowym jest dostępny na stronie internetowej szkoły >>>>>tutaj oraz w dzienniku elektronicznym Librus ("pliki szkoły").

 • W przypadku zajęć stacjonarnych obowiązuje plan lekcji z okresu przed zawieszeniem zajęć szkolnych z powodu pandemii. Plan lekcji jest dostępny w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły >>>>>tutaj.

Harmonogram zajęć hybrydowych do pobrania w formacie pdf >>>>>tutaj

 • W przypadku zajęć zdalnych zajęcia będą miały dwojaki charakter. Mogą to być zajęcia online na „żywo” lub materiały i zadania będą przesyłane uczniom do samodzielnego wykonania. Prosimy uczniów o uważne śledzenie komunikatów dotyczących godzin i formy zajęć zdalnych. Informacje dotyczące tych zajęć będą przekazywane uczniom z odpowiednim wyprzedzeniem przez aplikację Microsoft Teams lub przez dziennik elektroniczny Librus.

 

Bezpieczne wakacje 2021

 Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

 1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
 2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
 3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
 4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
 5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
 6. Nie rozmawiaj z obcymi.
 7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
 8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
 9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
 10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
 11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
 12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
 13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
 14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
 15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
 16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
 17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
 18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
 19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
 20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
 21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
 22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
 23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
 24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
 25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

Źródło >>>>>

 

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Czytaj więcej >>>>>tutaj

Źródło: MEiN

 

Harmonogram powrotu uczniów do zajęć w szkole

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku.  Konstytucja 3 Maja regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 Maja zostało wznowione. Podczas II wojnie światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie. 

Źródło: www.polskatradycja.pl

 

Więcej artykułów…

 1. Serce do zbierania nakrętek
 2. Harmonogram zajęć hybrydowych klas 1 - 3 w dn. 26 - 30.04.2021 r.
 3. Informacja dla rodziców uczniów klas 1 - 3
 4. Powrót do nauki stacjonarnej w przedszkolu
 5. Informacja dla rodziców uczniów klasy VIII
 6. Telefoniczne konsultacje psychologiczno - pedagogiczne
 7. Wielkanoc 2021 - życzenia
 8. Przedświąteczne spotkanie uczniów
 9. Misterium online
 10. Nauka zdalna w klasach 1 - 3
 11. Nadal trwają zapisy do przedszkola - ogłoszenie
 12. Dzień Kobiet 2021
 13. #Szczepimysię
 14. Zasady bezpiecznego Internetu
 15. WEWNĘTRZNE PROCEDURY DOTYCZĄCE REŻIMU SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH OD DNIA 18.01.2021R.
 16. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych dotyczące powrotu uczniów od 18 stycznia
 17. Plan lekcji na II okres roku szkolnego 2020/2021
 18. Życzenia świąteczne - Boże Narodzenie 2020
 19. Życzenia Świąteczne Lubelskiego Kuratora Oświaty
 20. List Rzecznika Praw Dziecka do dyrektorów szkół
 21. Harmonogram konsultacji stacjonarnych dla klasy VIII realizowanych od 16.11.2020 r..
 22. 11 listopada 2020 r. - dzień wolny od zajęć szkolnych
 23. Szkoła do hymnu 2020 – śpiewamy hymn narodowy we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11
 24. 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 25. Informacja dotycząca kontaktu dla uczniów i rodziców
 26. Przejście na tryb nauczania zdalnego uczniów kl. 4 - 8
 27. Informacja dotycząca zakazu wejścia na teren szkoły
 28. Zasady kwarantanny
 29. Informacja dla rodziców
 30. Dzień Edukacji Narodowej

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
853
Odsłon artykułów:
493613
001.jpg