poniedziałek, 26 10 2020

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Aktualności

Informacja dotycząca kontaktu dla uczniów i rodziców

W związku z bardzo dużą liczbą pytań, próśb o pomoc odnośnie logowania, resetowanie haseł itp. informuję, że wszelkie sprawy służbowe będą załatwiane przy użyciu narzędzi przeznaczonych do tego celu tj. poczta służbowa (w domenie: zpobiskupice.edu.pl) oraz dziennik elektroniczny. Wiadomości przesyłane z prywatnych adresów, komunikatorów a dotyczące spraw służbowych (np. przesyłanie loginów, haseł itp.) nie będą uwzględniane, ponieważ nie jestem w stanie zwerfikować kto jest ich nadawcą.

Piotr Nabit

 

Przejście na tryb nauczania zdalnego uczniów kl. 4 - 8

Informuję, że od dnia 26 października 2020 r. uczniowie kl. 4 - 8 przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Zajęcia będą się odbywały na platformie Microsoft Teams. O szczegółach zajęć w dniu 26.10 (poniedziałek) oraz dniach następnych poinformują wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny. Zobowiązuję wszystkich uczniów kl. 4 - 8 do codziennego logowania się do platformy Teams, dziennika elektronicznego Librus w godzinach trwania zajęć.

Klasy 1 - 3 i przedszkole pracują bez zmian.

Dyrektor ZPO

 Teresa Kuśmierzak

Informacja dotycząca zakazu wejścia na teren szkoły

UWAGA!

Od 19.10.2020 r. obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia rodziców i innych osób (poza pracownikami) na teren szkoły

Dzieci z przedszkola odbierane będą prze panie wychowawczynie przy wejściu do szkoły.

Kontakt z szkołą:

 • telefonicznie - 815859003
 • poczta elektroniczna 

- sekretariat - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- intendent (obiady/opłaty) - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dziennik elektroniczny Librus (dla rodziców/opiekunów)

- link do logowania do dziennika >>>>>tutaj

 

Informacja dla rodziców

SZANOWNI RODZICE

Ze względu na pandemię COVID 19 oraz uwzględnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników proszę o bezwzględne ograniczenie wejścia na teren szkoły.

Proszę rodziców dzieci z przedszkola o zachowanie ustalonych zasad tzn. przyprowadzanie dzieci i odbieranie dzieci z szatni o określonej godzinie.

Obowiązuje bezwzględny nakaz wejścia do szkoły w maseczce.

 

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne 6 października 2020

Dnia 06 października 2020 roku (wtorek) od godziny 8:30 do 11:30 

w gabinecie lekarskim czynny będzie punkt konsultacyjny.

Bezpłatnych porad i konsultacji będą udzielali pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Psycholog: Pani Beata Adamek-Stawczyk

Pedagog: Pani Renata Prystupa

Zapraszamy zainteresowanych rodziców, uczniów i nauczycieli

 

Opłaty za wyżywienie - październik

PRZEDSZKOLE ( 2 POSIŁKI)

111, 30 ZŁ

SZKOŁA (1 POSIŁEK - OBIAD)

69,30 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI DO 12 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

Lubelskie Badania Przesiewowe - równy start w edukację

O programie

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Objęcie opieką terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu pochodzenia centralnego. Wzrost świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci w wieku szkolnym.

Więcej informacji >>>>>tutaj

 

Egzamin na Kartę Rowerową

Egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się w dn. 16 września 2020 r. (środa)

Egzamin teoretyczny - godz. 10.30 (sala informatyczna N)

Egzamin praktyczny - godz. 13.05 (parking szkolny)

 

Do egzaminu przystępują (obowiązkowo) uczniowie kl. V szkoły podstawowej. Na egzamin proszę przynieść "Arkusz zaliczeń" podpisany przez wychowawcę klasy i rodziców/prawnych opiekunów (Uwaga!!! - warunek dopuszczenia do egzaminu). W egzaminie mogą też brać udział uczniowie innych klas, którzy chcą uzyskać w/w dokument.

Arkusz zaliczeń >>>>tutaj

Procedura uzyskania Karty Rowerowej >>>>>tutaj

 

Zebrania z rodzicami - wrzesień 2020

Dnia 11.09.2020r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami,

po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych klasach. 

Przed zebraniem ogólnym odbędzie się zebranie w przedszkolu.

 

Wewnętrzny Regulamin Funkcjonowania Szkoły i Placówki w Czasie Epidemii

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I PLACÓWKI W CZASIE EPIDEMII-ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

& 1

Organizacja placówki

 1. Do Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących zakażenie COVID-19 oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przez objawy chorobowe rozumie się m.in.: wysoką temperaturę, ból gardła i głowy, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.
 3. W przedsionku szkoły należy obligatoryjnie skorzystać z płynu dezynfekującego zamieszonego w podajniku na ścianie.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem 1,5 m
  • dystansu od pracowników szkoły 1,5 m
  • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Osoby postronne wchodzące do szkoły (np. przedstawiciele, dostawcy) mają obowiązek wpisu godziny swojego wejścia i wyjścia w udostępnionym zeszycie. Osoby te nie mogą wchodzić do szkoły w trakcie trwania przerwy międzylekcyjnej.
 6. Dzieci/ uczniowie rozpoczynające/y zajęcia od pierwszej godziny lekcyjnej przychodzą w ustalonych odstępach czasowych:
 • 7.30 uczniowie z dowozu autobusem szkolnym wraz z opiekunem
 • 7.35 pozostali uczniowie
 • 7.55 dzieci z przedszkola
 1. Zaleca się aby uczniowie stosowali środki ochronne: osłonę ust i nosa podczas wejścia do szkoły, pobytu w szatni oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego.
 3. W czasie trwania przerwy międzylekcyjnej należy ograniczyć kontakt dzieci i młodzieży między grupami (klasami).
 4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. W placówce zostało wyznaczone pomieszczenie, pełniące funkcję izolatki- Sala S.
 6. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Służy do odizolowania osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 7. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji zostaje on natychmiast odizolowany od innych osób.
 8. Wszystkie osoby: pracownik/ rodzic/prawny opiekun dziecka/ dziecko, które mogły się narazić na zakażenie koronawirusem poza placówką, powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

Czytaj więcej: Wewnętrzny Regulamin Funkcjonowania Szkoły i Placówki w Czasie Epidemii

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego

odbędzie się według następującego harmonogramu:

 • godz. 10.00 - rozpoczęcie, spotkanie z Dyrektorem ZPO na parkingu przed wejściem do szkoły (w przypadku złej pogody rozpoczęcie zostanie przeniesione do sali gimnastycznej),
 • godz. 10.30 - spotkanie uczniów z wychowawcami w salach szkolnych:

- klasa I - sala G

- klasa II - sala F

- klasa III - sala H

- klasa IV - sala B

- klasa V - sala A

- klasa VI - sala D

- klasa VII - sala I

- klasa VIII - sala K

PRZYPOMINAMY

W zamkniętych pomieszczeniach wspólnych stosujemy się do zasad reżimu sanitarnego. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (odstępy co najmniej 1,5 m), dezynfekcja rąk, zakrycie nosa i ust (maseczki, przyłbice).

PRZEDSZKOLE

Rozpoczęcie w przedszkolu w tych samych godzinach co w szkole podstawowej. W związku z spodziewaną dużą liczbą osób przebywających na terenie szkoły, jest możliwość, aby każdemu dziecku z przedszkola towarzyszył jeden rodzic/opiekun przy zachowaniu ogólnych zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w zamkniętych pomieszczeniach wspólnych.

 

Informacja dotycząca planu lekcji

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że plan lekcji na I okres roku szkolnego 2020/2021 będzie dostępny na stronie szkoły od 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek). Plan lekcji będzie również dostępny poprzez dziennik elektroniczny (możliwość logowania po przekazaniu loginów i haseł do kont rodzicom).

 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie epidemii.

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 3. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 m).W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. W miarę możliwości częściej będę organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
 5. W trakcie zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej jeden raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kichania i kaszlu oraz dotykanie oczu, nosa i ust.
 7. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać zabawek, pluszaków, samochodów itp. Uczniowie posiadają swoje       przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 8. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które łatwo można zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony przez dyrekcję pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stolików, sprzętu oraz powierzchni podłogowych.
 9. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny lub zadeklarowana pisemnie osoba do odbioru ucznia, oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
 10. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia, objawy które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę będzie musiał odizolować ucznia do przeznaczonego pomieszczenia (izolatki).Następnie niezwłocznie informuje dyrekcję, sekretariat a także rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 

Procedura organizacji dowozu dzieci do szkoły w warunkach panującej epidemii SARS CoV-19

Procedurę wprowadza się z dniem 1 września 2020 r. celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dowozu uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach do jej obiektów.

 1. Podmiot realizujący usługi transportowe zobowiązany jest z zapoznaniem się i bezwzględnym przestrzeganiem procedury.
 2. W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące.
 3. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust i nosa podczas przejazdu i drogi do szkoły.
 4. W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby miejsc siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu.
 5. Dzieci przewożone są pod opieką nauczyciela – opiekuna.
 6. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w czasie drogi do szkoły.
 7. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie o ruchu drogowym.

 

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
702
Odsłon artykułów:
285701
001.jpg